Ska testamentariska efterarvingar delges testamentet?

FRÅGA
HejVilka ska delges eller godkänna ett testamente i samband med en bouppteckning. Som jag förstår det ska arvingar och efterarvingar delges eller godkänna ett testamente, men ska även testamentariska efterarvingar delges eller godkänna testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver ska arvingar till den avlidne delges testamentet, detta innefattar även så kallade efterarvingar (14 kap 4 § ÄB). Arvingar kan därefter acceptera testamentet genom att godkänna det skriftligt. Det är testamentstagaren som ska verkställa delgivningen av testamentet, detta innebär att det är denne som ska se till att samtliga arvingar delges korrekt. Ifall det finns flera testamentstagare gäller delgivning som har verkställts av en dem för dem alla (14 kap 4 § 3 st ÄB).

Det är med andra ord endast legala arvingar som ska delges testamentet, arvingar som hade ärvt om det inte hade funnits något testamente. Detta för att de ska ha en möjlighet att klandra ett ogiltigt testamente och skydda sin (eventuella) rätt till arvet. Av samma anledning behöver inte testamentstagare eller testamentariska efterarvingar delges testamentet. Som jag skrev ovan gäller en delgivning av testamente även de testamentstagare som inte delgivit den avlidnes arvingar så länge minst en av testamentstagarna verkställt delgivningen.

Både testamentstagare och testamentariska efterarvingar ska kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap 2 § ÄB).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?