FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning25/02/2020

Ska syskon och syskonbarn dela på arv?

Hej.

Min farmor har en bror och en avliden syster. Hennes bror har kort tid kvar. Han har tyvärr inga barn eller maka.

Min fråga är: Ärver farmor honom själv eller ärver systerns barn också om det inte finns något testamente?

Med vänlig hälsningar

Jennifer

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av reglerna om arvsordning i ärvdabalken (ÄB).

Systemet med arvsklasser

I ärvdabalkens andra kapitel finns det regler om vem som får ärva när någon avlider utan ett testamente och i vilken ordning. Det finns tre stycken så kallade arvsklasser, och systemet fungerar så att man går igenom en arvsklass i taget. Första arvsklassen ärver först. Hade den avlidne ingen släkting i den arvsklassen går man vidare och så får personerna i andra arvsklassen ärva, och fanns det ingen där heller ärver personer i tredje arvsklassen.

Skulle det vara så att det fanns någon i en arvsklass som själv avlidit med hade barn går den personens barn i dess ställe. Ett arv som någon skulle ha fått om hen levde går i sådana fall till barnen istället, och finns det fler barn delar de på förälderns andel.

Vilka som tillhör de olika arvsklasserna

Första arvsklassen består av den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Skulle de ha avlidit så ärver som sagt ovan istället barnbarn, och sedan barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Är föräldrarna avlidna går alltså den avlidnes syskon i föräldrarnas ställe och ärver deras andel. Är något syskon även avlidet så ärver istället syskonbarn.

Tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Det är sista arvsklassen, och är alla de avlidna så ärver mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Skulle inte några sådana heller finnas tar ordningen slut och arvet tillfaller istället allmänna arvsfonden om det inte finns ett upprättat testamente.

Vem som får arvet efter din farmors bror

Eftersom att din farmors bror inte har någon kvar i första arvsklassen går man direkt till andra arvsklassen. Det framgår inte i din fråga, men jag utgår från att hans föräldrar inte längre är kvar i livet. Då får hans syskon enligt ärvdabalkens lika stor andel av arvet. Eftersom att din farmors syster är avliden så går därmed hennes barn i hennes ställe och får hennes del av arvet. Hade din bror bara två syskon kommer alltså din farmor få 50% av arvet och systerns barn får dela på 50% av arvet.

Sammanfattningsvis så kommer din farmor att få hälften av arvet efter sin bror och systerns barn får dela på andra hälften.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela DahlRådgivare