Ska styvförälder betala underhåll till barn som inte är dennes egna?

2019-12-19 i Underhåll
FRÅGA
Jag är gift o har inga egna barn. Min man har barn som han betalar underhåll till. Vi har inga gemensamma barn. Jag förstår att underhåll är inkomst baserat men kan min inkomst och besparingar räknas med ? Det är väl föräldrarna inkomst som räknas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Regleringen för föräldraskapet finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Bestämmelserna gällande underhåll finner vi i 7 kap. FB. Här finner vi att det kan komma att föreligga en underhållsskyldighet för den som är gift med den förälder som är underhållsskyldig gentemot barnet. Denna underhållsskyldighet är dock subsidiär. Detta innebär att du blir underhållsskyldig om föräldern du inte bor tillsammans med inte klarar av att fullgöra sin underhållsplikt. Dock finns det ett undantag till detta, vilket är om du har en avsevärt högre ekonomisk förmåga än förälder som är underhållsskyldig. I detta fallet kan du då bli underhållsskyldig, men då endast med en del som överstiger det som den underhållsskyldige föräldern du inte bor med är skyldig. (7 kap. 5 § FB)

Vad händer i din situation?

Skulle du vara underhållsskyldig enligt ovan görs bedömningen utifrån din ekonomiska förmåga, vilket i huvudsak handlar om att se till den inkomst du har. (7 kap. 1 § FB) Så sammanfattningsvis utifrån den fråga du ställt så är du primärt inte underhållsskyldig och din inkomst tas inte i beaktning om inte den avsevärt överstiger den andre förälderns inkomst, och denne föräldern är den du inte är gift med. I detta fallet är du då bara underhållsskyldig för att ge barnet en högre nivå än det som denne får från den underhållsskyldige föräldern.

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (942)
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge
2020-06-29 Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?
2020-06-28 avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

Alla besvarade frågor (81726)