Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?

FRÅGA
Ska skulder som betalats på samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken framgår att den dödes tillgångar och skulder i bouppteckningen ska antecknas sådana de var vid dödsfallet.

Detta innebär att tillgångar som influtit efter dödsdagen inte ska tas i bouppteckningen. Motsvarande gäller skulder som uppkommer efter denna tidpunkt. Det bör dock observeras att såväl avkastning som vissa skuldräntor som är hänförliga till tiden efter dödsfallet däremot beaktas vid arvskiftet.

Alltså, skulder som betalats samma dag som dödsdagen ska tas upp i bouppteckningen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?