FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/08/2017

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

Har ett pensionsparande, Finns ett särkullbarn, har han rätt till de pengarna om min man går bort före mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 10 kap. 3 § Äktenskapsbalken (Äktb) finns regleringen vid bodelning angående pensionssparande. Reglerna och skydden ser lite olika ut beroende på om det handlar om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller med anledning av ena makens död.

Bodelning med anledning av makes död

Vid bodelning på grund av ena makens död ska inga pensionsrättigheter ingå. Efterlevande makes rätt till privata pensionssparande i form av pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande ska undantas från bodelningen enligt 10 kap 3 § 2 st Äktb. Motivet bakom regleringen är att trygga den efterlevande makens pensionsbehov. Genom att undanta den efterlevande makens privata pensionssparande påverkas inte storleken på den avlidna makens kvarlåtenskap. Dock kan du som efterlevande make komma överens med övriga dödsbodelägare (i detta fall särkullbarnet) om att ditt privata pensionssparande ska ingå i bodelningen, dock är det helt upp till dig vilket framgår av 10 kap 4 § 1 st Äktb.

Svaret på din fråga blir alltså att särkullbarnet inte har rätt till dina pensionspengar om din man går bort före dig.


Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Som huvudregel ska pensionsrättigheter på grund av privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid bodelningen på grund av skilsmässa vilket framgår av 10 kap 3 § 3 st Äktb. Dock kan makarna vid bodelningstillfället komma överens om att de inte ska ingå i bodelningen. Det finns även möjlighet om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas från bodelningen. Ett exempel brukar vara om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat och den andra maken enbart har ett pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet.

Observera att tjänstepension eller allmän pension inte ska räknas med i bodelningen varken med anledning av ena makens död eller vid skilsmässa.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”