Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2017-08-10 i Bodelning
FRÅGA
Har ett pensionsparande, Finns ett särkullbarn, har han rätt till de pengarna om min man går bort före mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 10 kap. 3 § Äktenskapsbalken (Äktb) finns regleringen vid bodelning angående pensionssparande. Reglerna och skydden ser lite olika ut beroende på om det handlar om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller med anledning av ena makens död.

Bodelning med anledning av makes död

Vid bodelning på grund av ena makens död ska inga pensionsrättigheter ingå. Efterlevande makes rätt till privata pensionssparande i form av pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande ska undantas från bodelningen enligt 10 kap 3 § 2 st Äktb. Motivet bakom regleringen är att trygga den efterlevande makens pensionsbehov. Genom att undanta den efterlevande makens privata pensionssparande påverkas inte storleken på den avlidna makens kvarlåtenskap. Dock kan du som efterlevande make komma överens med övriga dödsbodelägare (i detta fall särkullbarnet) om att ditt privata pensionssparande ska ingå i bodelningen, dock är det helt upp till dig vilket framgår av 10 kap 4 § 1 st Äktb.

Svaret på din fråga blir alltså att särkullbarnet inte har rätt till dina pensionspengar om din man går bort före dig.


Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Som huvudregel ska pensionsrättigheter på grund av privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid bodelningen på grund av skilsmässa vilket framgår av 10 kap 3 § 3 st Äktb. Dock kan makarna vid bodelningstillfället komma överens om att de inte ska ingå i bodelningen. Det finns även möjlighet om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas från bodelningen. Ett exempel brukar vara om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat och den andra maken enbart har ett pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet.

Observera att tjänstepension eller allmän pension inte ska räknas med i bodelningen varken med anledning av ena makens död eller vid skilsmässa.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97583)