Ska pengar som avliden sparat till ett barnbarnsbarn fördelas lika mellan alla barnbarnsbarn?

2019-07-05 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Min mormor har gått bort och hon har sparat i en fond till min dotter. Det handlar om ca 45 000 kr. Min dotter fyller 18 år i september. Nu vill min mamma dela dessa pengar på alla barnbarnsbarn vilket min dotter ej tycker är rätt. min fråga är om hon har rätt till sina pengar eller måste de delasMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och i eventuellt testamente om sådant finns.

Din situation- en sammanfattning

Om inget testamente alternativt nödtestamente är upprättat är det din mamma och hennes syskon som ärver din mormor i första hand. Hon får då bestämma vad som händer med sin del av pengarna, hon kan välja att behålla dom själv eller dela upp mellan sina barnbarn.

Legal arvsordning

Om inget testamente finns gäller följande. Om den döde var gift och maken fortfarande är i livet och de har gemensamma barn ärver efterlevande make med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte var gift eller om maken redan avlidit ärver bröstarvingarna, alltså den avlidnes barn i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om något av barnen är avlidna ärver dennes barn (alltså den avlidnes barnbarn) barnets lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). I detta fallet kommer alltså din mamma och hennes syskon ärva pengarna i första hand om det inte finns något testamente. Om något syskon är avlidet får dennes barn dela på pengarna som skulle gått till syskonet egentligen.

Testamente

Det enda sättet att sätta den legala arvsordningen ur spel är att skriva ett testamente. Det spelar alltså ingen roll att man muntligen sagt att man sparar pengarna till en viss person. För att något ska klassas som ett testamente måste vissa formkrav vara uppfyllda (10 kap. 1 § ÄB), dessa är bland annat följande:

Skriftlighet.Bevittnas av två stycken samtidigt närvarande vittnen.Underskrift.

Det finns även vissa krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Exempelvis får inte den som testamentet är till fördel för vara vittne, inte heller den under 15 år eller som lider av psykisk störning (10 kap. 4 § ÄB). Ibland godtas även så kallade nödtestamenten om den avlidne precis före döden varit så sjuk att något testamente inte kunnat upprättas. För att något ska räknas som ett nödtestamente krävs antingen att den avlidne inför två vittnen uttryckt sin vilja eller att den avlidne nedtecknat sin vilja på ett egenhändigt skriven och undertecknad handling (10 kap. 3 § ÄB).

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1320)
2020-01-25 Hur ser arvsordningen ut?
2020-01-23 Är jag arvsberättigad efter min halvsyster när jag inte står med i dödsfallsintyget?
2020-01-23 Barnbarns rätt att ärva då föräldern gått bort
2020-01-23 Hur ska arvet fördelas om det finns ett gemensamt barn med maken och ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (76595)