Ska pengar från en fond räknas som inkomst och räknas av från försörjningsstödet?

2020-01-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har sökt bidrag från en fond och fått beviljat till en cykel till min HM. Han för tillfället försörjningsstöd. Kan handläggaren räkna in det som inkomst?
SVAR

Socialnämnden ska vid en beräkning av försörjningsstödet räkna med alla de inkomster som en person har. Dessa inkomster ska räknas av från försörjningsstödet, eftersom en person som har ekonomiska tillgångar måste använda sig dessa för att försörja sig själv (4 kap. 1 § Socialtjänstlagen).

Eftersom du har fått pengar från en fond blir dessa en ekonomisk tillgång för dig som du kan använda för att försörja dig själv. Vid beräkning av ditt försörjningsstöd får socialnämnden dra av denna summa från ditt försörjningsstöd. Men vissa inkomster bör socialnämnden dock i regel inte räkna med, exempel på detta kan vara pengar från fonder. Men då ska dessa fondmedel vara avsedda för ett visst ändamål (SOSFS 2013:1 s. 20).

Eftersom du har fått bidrag av en fond beviljat för en cykel borde socialnämnden inte räkna med dessa pengar som inkomst, dock kan socialnämnden räkna pengarna från fonden som en inkomst som ska räknas av från försörjningsstödet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1292)
2021-05-15 Måste en förälder vara bokförd hos ett barn om barnet bor själv?
2021-05-14 Det går inte att överklaga beslut att anta viss lag
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?

Alla besvarade frågor (92281)