Ska olycksfallsförsäkring ingå i bodelning?

2015-03-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man skilde oss förra året. För ett antal år sedan var han med om en olycka och först nu har han tagit tag i att få ut en del på olycksfallsförsäkringen som inte tidigare har betalats ut. Är det pengar som jag på något sätt har rätt till? Om vi fortfarande hade varit gifta så hade ju beloppet ingått i våra gemensamma tillgångar och vi var gifta vid olyckstillfället. Att pengarna kommer först nu beror ju enbart på att han inte har tagit tag i det tidigare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Äktenskapsbalken. Dessa hittar du (här).

Vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad skall makarnas giftorättsgods delas lika vilket framgår av Äktenskapsbalken (ÄktB) 10 kap. 1§. Giftorättsgods är all egendom som inte utgör enskild egendom, se ÄktB 7 kap. 1 §. Vad som skall utgöra enskild egendom framgår vidare av ÄktB 7 kap. 2§ där det bland annat framgår att egendom som till följd av äktenskapsord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev, är enskild egendom.

Gällande försäkringar gäller som utgångspunkt att det belopp som betalats ut från försäkringen i kontanta medel är giftorättsgods och ska ingå vid bodelningen, bortsett från att försäkringen inte faller under någon av punkterna i ÄktB 7 kap. 2 § och skall utgöra enskild egendom.

Det finns dock undantag från denna utgångspunkt. Enligt ÄktB 10 kap. 2a § har en make möjlighet att, från bodelningen, undanta ersättningar av personligt slag som betalats ut till make. I paragrafen räknas ersättning för personskada och kränkning upp som egendom som en make kan få undanta en bodelning.

Jag måste tyvärr påpeka att bedömningen i detta fall blir något osäker eftersom jag vet för lite om din makes försäkring. Faller din före detta makes olycksfallsförsäkring under bestämmelsen i ÄktB 10 kap. 2a § och därmed skulle ha undantagits bodelningen så betyder detta att du tyvärr inte har någon rätt till försäkringspengarna i efterhand.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Är det något som är oklart är du välkommen att skicka in en ny fråga!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2584)
2020-08-09 Skall vid bodelning värden för hobbyverksamhet undantas bodelning?
2020-08-09 Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

Alla besvarade frågor (82658)