FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/03/2021

Ska mitt företag ingå i bodelningen?

Hej, jag ansökte om skilsmässa 1 april förra året. Vid tidpunkten för skilsmässan ägde jag ett företag som jag fortfarande äger. Företaget har stigit betydligt i värde det senaste året. Vi ska nu göra bodelning. Jag undrar om mitt ex har krav på på någon del av värdestägringen på bolaget. (Värdestegringen uppfattar jag som ett resultat av det affärsverksamhet som jag ensamt bedrivit efter brytdagen för ett år sedan.)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

När det gäller bodelning vid äktenskapsskillnad så regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer dela upp din fråga i två delar där jag först går igenom om det ska ingå i bodelningen för att därefter se över när det i sådana fall ska värderas.

Ska företaget ingå i bodelningen?

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Vidare framgår det av lagen att makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att företaget kommer att utgöra giftorättsgods i den mån ni inte exempelvis har undantagit det genom äktenskapsförord. Avkastningen på enskild egendom utgör giftorättsgods i den mån ni inte har överenskommit om annat (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Hur ska värderingen ske?

Som huvudregeln ska egendom vid bodelning fördelas utifrån dess värde vid den kritiska tidpunkten. Med den kritiska tidpunkten menas den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är därför företagets värde vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes som gäller.

Sammanfattning

Såvida företaget inte har utgjort enskild egendom kommer det troligast att ingå vid bodelningen. Ditt ex kommer då ha rätt till en del av företagets värde från den kritiska tidpunkten. Skulle du vilja ha mer hjälp är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister.

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”