FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/05/2016

Ska min tidigare make betala underhållsbidrag till mig eller våra barn?

Hej jag och min man har precis skilt oss och våra tre barn bor varannan vecka hos oss båda. Han har en taxerad förvärvsinkomst på ca tre gånger så mycket som jag är han skyldig att betala underhållsbidrag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

För att du själv ska ha rätt till underhållsbidrag från din tidigare make så krävs i princip att du behöver underhållet för att du har svårt att försörja dig själv. Eftersom din make har en taxerad på förvärvsinkomst på ca tre gånger så mycket som du så är det möjligt att dina barn har rätt till underhållsbidrag från honom.

De här reglerna gäller om du och din tidigare make inte kan komma överens, både vad gäller underhåll till dig och underhåll till era barn. Ni har full frihet att själva avtala vad som skall gälla om ni kan nå samförstånd.

Du skriver inte så mycket information i din fråga, så det är svårt för mig att göra en mer konkret bedömning. Mitt råd är att du går igenom din situation lite närmare med en jurist. Vill du boka in en tid med en sådan så kan du vända dig till Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Beroende på hur din ekonomi ser ut så kan det vara så att du har rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Detta kan du läsa mer om via https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/46d10aae-a65f-492e-8758-4fe7fae93988/4079-B-underhallsstod-vid-vaxelvis-boende.pdf?MOD=AJPERES.

Utredning

Underhåll till dig?

Makars ekonomiska förhållanden regleras i främst kapitel 6 i Äktenskapsbalken (ÄktB). Av 6 kap. 7 § st. 1 ÄktB framgår att huvudregeln är att varje make ansvarar för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnad.

Av bestämmelsens st. 2 framgår dock att en make, som under en övergångsperiod behöver underhåll för exempelvis studier eller omskolning för att förbättra sin förvärvsförmåga, skall få underhållsbidrag av den andra maken. Av bestämmelsens st. 3 framgår vidare att maken kan ha rätt till underhåll under en längre tid än en övergångsperiod, om maken har svårigheter att försörja sig själv. Det kan handla om situationer där äktenskapet har varit långvarigt och maken har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden för att den har arbetat i hemmet eller är sjuk. Det krävs dock ”synnerliga skäl”, vilket innebär att det handlar om klara undantagssituationer.

Underhållsskyldighet kan endast bli aktuellt om den make som vill ha bidrag verkligen behöver bidraget och om den bidragsskyldige maken kan betala underhåll, se bestämmelsens st. 2. För att den bidragsskyldige maken ska anses ha förmåga att betala underhåll krävs att dennes inkomster är större än vad som går åt till egen försörjning, underhåll till barn mm.

Underhåll till era barn?

Underhållsskyldighet till barn regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB). Av 7 kap. 1 § FB framgår att föräldrarna ska svara för underhåll till barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade förmåga.

Av 7 kap. 2 § FB framgår vidare att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern varken har vårdnad om eller bor tillsammans med barnet eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast med den andra föräldern. Detta innebär att som utgångspunkt att det inte kan bli aktuellt med underhållsbidrag till barnet om barnet bor varannan vecka hos båda sina föräldrar.

Det slogs dock fall i rättsfallet NJA 2013 s 955 att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnen bor varannan vecka hos båda sina föräldrar. Detta för att barn ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om föräldrarna inte lever tillsammans. Barnet har därför rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Vid växelvis boende gäller detta inte endast under den tid barnet bor med just den föräldern.

Om din tidigare make tjänar så mycket som tre gånger så mycket som du så kan det alltså finnas en skyldighet för honom att betala underhållsbidrag till dina barn. Detta för att dina barn ska få en likartad ekonomisk standard när de är hemma hos dig som de har när de är hemma hos honom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Martin AmnellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”