FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/11/2018

Ska min make betala sin halva av lånet om vi skiljer oss?

Hej,

Jag och min make tog ett lån på 235 000kr där han.är medlåntagare. Skall han betala halva lånet vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om du och din make ska betala halva lånet var i händelse av en skilsmässa. Jag utgår för enkelhetens skull ifrån att er långivare är banken, men har ni lånat pengar av någon annan gäller i stort sett samma sak. Innan jag går in på vad som gäller vid en skilsmässa tänkte jag redogöra lite kort för vad en medlåntagare är och vad det innebär för er att ha ett lån under tiden ni är gifta. Reglerna om ägande under ett äktenskap och vid en skilsmässa hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad är en medlåntagare?

Att din make är medlåntagare till lånet innebär att han har samma skyldigheter gentemot banken som vad du har. Hur stort ditt ansvar är för att lånet betalas, och vilket ansvar din make har, avgörs av det avtal ni ingått med banken. Normalt brukar banker dock se till att låntagarna har solidariskt ansvar. Det innebär att banken inte är begränsad till att kräva in halva lånet var från dig och din make, utan kan kräva in hela summan från en av er. Om banken exempelvis ser att du har bättre förmåga att betala än din make, kan de kräva in hela summan från dig. Du får dock ett anspråk på din make att han ska betala den del han är skyldig till dig om detta skulle ske.

Var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder

Att två personer är gifta med varandra förändrar inte deras äganderätt till egendom, samt ansvar för skulder (ÄktB 1:3). Det lån som du och din make tagit tillsammans är ni alltså lika ansvariga för under tiden ni är gifta.

I händelse av en skilsmässa

Det som händer när ett äktenskap upplöses genom en skilsmässa är att en bodelning ska göras (ÄktB 9:1). I bodelningen ska som utgångspunkt all egendom som du och din man har läggas samman och delas lika er emellan (ÄktB 11:3). Men vilken betydelse får då bodelningen för lånet? Jo, innan värdet av er respektive egendom läggs samman har ni rätt att dra av era respektive skulder från er andel (ÄktB 10:2).

Under förutsättning att du och din make har lika stora andelar av lånet, har du rätt att dra av värdet av halva skulden från din andel, medan din make har rätt att dra av sin halva av skulden från sin andel av egendom. Efter att skulden dragits av ska era andelar läggas samman och summan delas lika mellan er. Det som händer i bodelningen är alltså endast att du och din make får behålla så mycket av er egen egendom så att det täcker upp för er halva av skulden.

Betalning av skulden

En bodelning medför dock inte att skulden automatiskt måste betalas. Dessutom är ansvaret för skulden är detsamma som innan skilsmässan. Om ni är solidariskt ansvariga för skulden innebär detta alltså att långivaren kan kräva dig på hela skulden även efter skilsmässan. Du har dock därefter ett anspråk på din före detta make på hans halva.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Hittade du inte det du sökte?