ska min föredetta sambo stå för förvaltningskostnader och lånekostnader vi har haft för gemensamma lån och fastighet?

2020-07-24 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag och min före detta har separerat för 12 månader sedan, vi äger en fastighet tillsammans som jag fåttbetala kostnaden för fram tills nu då den är såld för 2.8 milj.Min fråga är om hon ska kompensera mig för mina utlägg på vår gemensamma fastighet som vi ägde 50/50samt våra gemensamma Blancolån. Vi var inte gifta, bara sambo.Skulder Vitån 6:21 Wictor kostnad 12 mån sedan separation.Wictor betalt själv Sparbanken Nord bolån 1 755 250 37 344Sparbanken Nord bolån 192 000 71 256Komplett bank 495 845 73 500Nordax 288 159 44 976Wasa Kredit skåp 25000 9332Folksam försäkring 13183Dolda fel försäkring 4500 4500 2 760 754 Tot: 254 091 Jennie kostnad 12 mån sedan separationSeven day lån 238 180 33 600 Renhållning 6:21 6000 Dolda fel försäkring 4500 Tot: 44 100
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: samäganderättslagen och skuldebrevslagen.

Kostnader för förvaltning av samägd egendom
När två personer äger något gemensamt och inte är gifta så är samäganderättslagen tillämplig, detta gäller lös som fast egendom, se 1§ samäganderättslagen. I 15§ samäganderättslagen står det att både står för förvaltningen av fastigheten och de kostnader som uppkommer på grund av förvaltning ska delas i förhållande till deras ägande i fastigheten. Om ni äger 50% var så ska ni därför stå för 50% av förvaltningen av fastigheten.

Kostnader för lån
När det gäller lånen så står ni både för detta och är solidariskt ansvariga för att lånen betalas om inget annat står på lånet, se 2§ skuldebrevslagen. Om den ena betalar mer än den andra så har den ena så kallad regressrätt mot den andra, se andra stycket samma paragraf. Det innebär att om du betalar mer än henne för ett lån så kan du begära detta belopp från henne om inget har avtalats mellan er.

Sammanfattning
Svaret är ja, du kan begära att hon betalar 50% av de kostnader du har haft på er gemensamma lån och fastighet om inte ni har avtalat om något annat. Om ni har gemensamt har betalat 298 191 (44 100 + 254 091) så ska ni både egentligen ha betalar 149 096 kr (298 181/2) var för lånen samt fastighet. Hon ska alltså ge dig 104 996 kr, gör hon detta så har ni gemensamt betalat lika mycket var. Detta kan lätt göras genom att du får detta belopp från den eventuella vinsten ni gör på fastigheten (efter skatt).

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86581)