Ska min fars frus skulder avräknas från hennes tillgångar i bodelningen?

FRÅGA
Min Pappa har gift om sig sedan 20 år tillbaka och är nu avliden. Det finns inga gemensamma barn, utan jag är ett särkullbarn. I arbetet med bouppteckningen visade det sig att hans fru hade en skuld utställd enbart på sig själv.Min fråga är om denna skuld skall avräknas mot hennes tillgångar i bodelningen eller den skall hållas utanför? Tacksam för återkoppling
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vid en bortgång av en make kan den andra maken bestämma att bodelning inte ska ske,, enligt 12:2 ÄB. Det betyder att varje make behåller sin andel av giftorättsgodset, utan att någon bodelning görs. Om den överlevande maken inte åberopar denna regel kommer en bodelning att ske enligt 23:1 ÄB där andelarna delas upp och respektive skulder avräknas från deras respektive giftorättsgods enligt 11:2 ÄktB. Utgångspunkten i svensk rätt är att vardera make äger sina egna tillgångar och ansvara för sina egna skulder - den så kallade särförvaltnings principen stadgad i 1:3 ÄktB.

Om det dock är en enskild skuld hänförlig till enskild egendom, ska det avräknas från just den enskilda egendom enligt 11:2 2 st. ÄktB. Avräkning mot enskild egendom kan ske i två fall. Första fallet är om det är sådana fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt i makens särskilda egendom. Andra fallet är om det är en skuld som maken dragit åt sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är att hänföra till denna. I sådana fall kommer skulden att avräknas från den enskilda egendomen och inte från giftorättsgodset.

Efter bodelningen kan du, som särkullbarn, själv välja att ta ut ditt arv eller avstå från arvet till förmån för efterlevande make, det vill säga att hon behåller ditt arv med fri förfoganderätt enligt 3:9 ÄB. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95801)