FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/04/2020

Ska man dela på ett arv efter skilsmässa?

Hej. Ligger i skillsmässa ca 14dagar innan det är klart .Min fru väntar på ett arv från sin mor ca ett år har gått och sa att vi skulle dela på det. säger nu att om skillsmässan går igenom och hon ej fått arvet så har jag ingen rätt till något utan allt är hennes stämmer det är min fråga

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En skilsmässa är alltid tuff och särskilt om man inte riktigt kan komma överens.

Jag antar utifrån din fråga att ni befinner er inom den sex månaders betänketiden och att äktenskapsskillnaden inte gått igenom.

Det enkla svaret är att din strax förestående exfru i sak har rätt.

Grunden för bodelningar är att makarnas giftorättsgods delas efter att varje make dragit ifrån skulderna från sitt giftorättsgods. Det som blir kvar från vardera makes giftorättsgods läggs ihop och delas lika mellan makarna enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 11 kap. 2-3 §§.

Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 1 §. Vad som är enskild egendom och alltså inte tas med i en bodelning finns uppradat i 7 kap. 2 §. (Det finns även en del undantag på vad en make får behålla från sina tillhörigheter i ÄktB 10 kap.)

När det gäller bodelningar så görs den med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde vid den s.k. kritiska tidpunkten. Den punkten infaller enligt ÄktB 9 kap. 2 § då talan väcks, alltså den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Allt som kan tänkas ske efter den tidpunkten räknas inte med vid bodelningen.

När det gäller arv så finns det ett gammalt rättsfall från 1962 (NJA 1962 s. 294) som innebar att dödstillfället är det som ska vägas in vid bedömningen och inte när arvet skiftas. Den andelen som arvtagaren erhåller i samband med dödsögonblicket betraktas då som en tillgång som ska ingå, alltså så länge dödsögonblicket sker inom den kritiska tidpunkten. Det spelar då ingen roll att själva arvet betalas ut därefter.

Det kan finnas undantag att om hennes mamma i ett testamente skrivit att hon önskade att arvet till din fru skulle vara hennes enskilda egendom. I det fallet kommer arvet inte tas med i en framtida bodelning enligt ÄktB 7 kap. 2 §.

Angående att hon muntligt sagt att ni skulle dela på arvet är inget som hon behöver förhålla sig till. Enligt ÄktB 8 kap. 2 § så är en utfästelse, alltså ett löfte om en gåva utan verkan.

Hoppas att du ändå landar på fötterna efter det hela och att du fått svar på din fråga.

Lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000