Ska lägenheten ingå i bodelningen?

2015-12-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Om man för tillfället är gift men skall skiljas. Vad händer om man innan skilsmässan vunnit laga kraft ordnat en ny lägenhet och skrivit kontrakt på denna. Äger då den andra maken rätt till det nya kontraktet vid bodelning?Tack för snabbt svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag förutsätter i mitt svar att ni, eller någon av er, lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten och att ni är under betänketiden eller att skilsmässan ännu inte är klar. I sådant fall gäller följande.

Det finns en lagstadgad tidpunkt från vilken de tillgångar och de skulder som finns då ska ingå i bodelning. Denna tidpunkt kallas för brytdagen, eller den kritiska tidpunkten. Brytdagen är den dagen då en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Tillgångar och skulder som uppstår efter denna dag ska undandras från bodelningen. Detta innebär att lägenheten inte ska ingå i en bodelning.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86406)