Ska körkortet återkallas om man kör in i framförvarande fordon?

2019-07-01 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej min dotter råkade ut för en olycka på E4.an dör hon körde in i en långsamt gående lastbil. Det var mörkt och ja lite ouppmärksam att lastbilen körde så sakta som cirka 50 km/h, hon själv höll hastigheten på 110 km/h det var mörkt och sent på kvällen. Hennes bil förstördes eftersom hon körde in i lastbilen lite snett bakifrån. Ingen kom till skada men hon själv fördes med ambulans av säkerhets skäl. Hon har inte blivit dömd för vårdslöshet i trafik utan fick bara böter vilket hon godtog. Nu vill transportstyrelse återkalla körkortet på tre månader för att hon inte höll tillräckligt god avstånd vilket inte stämmer eftersom hon bara hade högra fart och var ouppmärksam på hur sakta lastbilen körde. Vad skall hon göra och skriva i sitt yttrande till transportstyrelse. Tacksam för hjälp och svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 2 § trafikförordningen ska avståndet till framförvarande fordon anpassas så det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Rent objektivt har din dotter således inte hållt tillräckligt avstånd i och med att hon inte kunde stanna utan att köra in i framförvarande fordon.

Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt (5 kap. 3 § p4 Körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns därmed grund att återkalla din dotters körkort. När ett körkort återkallas ska det bestämmas en spärrtid under vilken ett nytt körkort inte får återkallas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § Körkortslagen).

Återkallelsen är således riktig rent juridiskt och det är normalt med en spärrtid om tre månader. Din dotter kan i sitt yttrande framföra om det finns andra skäl att sätta ned spärrtiden eller att istället utdela en varning. Så kan vara t.ex. om hon behöver körkortet i tjänsten eller riskerar att bli av med jobbet utan körkort. Finns det inte sådana skäl är det tyvärr svårt att undvika en återkallelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (744)
2020-07-14 Får man äga en bil även om man inte har ett körkort?
2020-07-13 Köra utan körkort och övningsköra utan godkänd handledare
2020-07-13 Hur vet man vilken hastighet som gäller på vägen?
2020-07-11 Kan körkortet återkallas vid medverkan till olovlig körning?

Alla besvarade frågor (81881)