Ska jag överklaga en bot jag fått på grund av fel zonkod?

2020-09-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! dom har nyss börjat ta betalt för parkering i området där jag bor och jag har råkat välja fel zonkod när jag betalat parkering. (jag tog 55201 istället för 55202) fast alla områden mellan 55200-55204 är samma pris, samma bolag och i närheten av varandra. Nu när jag bestridit och påpekat att det är både nytt och till samma bolag + pris så har jag fått ett beslut i brevlådan där dom håller fast vid att jag ska betala bötern "för att jag valt fel zonkod". Bör jag ta det här vidare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan överklaga din parkeringsbot om du anser att den är felaktigt utfärdad. Först och främst måste man skilja på om det är en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift som utfärdats. En kontrollavgift utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område som exempel på en parkeringsplats (1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). En felparkeringsavgift utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark. Det ska framgå av boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som utfärdats. Överklagandet av dessa två skiljer sig nämligen åt.

Överklaga en kontrollavgift

En kontrollavgift överklagas till det parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Det brukar framgå av boten hur överklagandet ska gå till. Du kan hålla inne betalningen under tiden du bestrider. I bestridandet ska framgå varför avgiften bestrids.

Om du och motparten inte är överens kan du ta ärendet vidare till ARN (allmänna reklamationsnämnden).

Överklaga en felparkeringsavgift

En felparkeringsavgift överklagas till polisen. I bestridandet uppger du omständigheterna till varför du bestrider och den bevisning du har.

(9 § lagen om felparkeringsavgift).

Du måste dock komma ihåg att betala felparkeringsavgiften i tid. Avgiften betalas sen tillbaka om man anser att avgiften varit felaktigt utfärdad-

(7 § och 15 § lagen om felparkeringsavgift).

Om beslutet innebär att betalningsansvaret ska kvarstå kan du överklaga beslutet skriftligen till Tingsrätten.

I ditt fall

Jag förstår av din fråga att du har betalat för parkeringsplatsen men skrivit fel siffra i ditt val av zonkod. Antagligen kommer ett överklagande på denna grund inte utgöra skäl för att undanröja betalningsansvaret eftersom man anses ansvarig för att uppgifterna man anger är korrekta när man parkerar på en upplåten parkeringsplats. Att du har betalat parkeringsavgiften brukar dessvärre inte räcka. Om du ändå vill ta ditt ärende vidare hoppas jag att ovanstående information hjälper dig så du vet var du ska vända dig med din överklagan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91353)