Ska jag betala underhållsbidrag trots växelvis boende?

2019-02-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej ! Vi är skilda sedan 5 år tillbaka och har en dotter som idag är 11 år. Dottern är skriven hos sin mamma, men vi har växelvist boende sedan vi skildes. Min ekonomi är avsevärt bättre än hennes och när vi skilde oss så sålde vi en lägenhet där vi delade vinsten 50-50. Detta räckte dock inte för den lägenhet hon köpte så jag stod för ett lån på hennes lägenhet som jag sedan dess har betalat fullt ut. Dessutom har vi ett gemensamt bankkonto där endast jag betalar in ca 2-3000 i månaden för att täcka vissa kostnader för vår dotter. Hon får barnbidraget också. Hennes ekonomi har blivit ännu sämre på sistone och hon vill att jag ska stå för ännu mer av hennes kostnader. Jag tycker dock att jag betalar tillräckligt, c.a 4500 i månaden, och jag klarar inte att försörja min ex fru också. Lever sedan 4 år tillbaka med en annan kvinna med tre barn. Vad är rimligt i detta ? Hur ska jag agera när min ex frus ekonomi blir allt sämre, för jag vill ju inte att min dotter ska bli lidande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du befinner dig i en svår situation. Jag ska göra mitt bästa för att reda ut det rent rättsligt för dig. Jag kommer bara gå in på om du har en rättslig skyldighet att betala underhåll. Känner du själv att du vill betala mer underhåll än vad du är tvungen att göra rent juridisk för att din dotter ska få det bättre hos sin mamma är det såklart upp till dig.

Jag kommer först gå in på om du är skyldig att betala underhåll till din dotter, och sedan om du är skyldig att betala underhåll till din ex-fru.

Underhållsbidrag till din dotter
Reglerna kring underhåll för barn finns i föräldrabalken (FB). Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn (7 kap. 1§ FB). Eftersom du har din dotter boende hos dig växelvis har du som huvudregel inte någon skyldighet att betala underhållsbidrag, utan du fullgör din underhållsskyldighet när hon bor hos dig (7 kap. 2§ FB).

Det finns dock ett undantagsfall där även en förälder som har barnet boende växelvis hos sig kan bli tvungen att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s.955 hade den enda föräldern betydligt bättre ekonomisk ställning än den andre föräldern och domstolen slog då fast att barnet hade rätt att leva med ungefär samma ekonomiska villkor hos den förälder med sämre ekonomi som hos den föräldern med god ekonomi.

Du skriver att din dotters mamma har dålig ekonomi och att din ekonomi är avsevärt bättre än hennes. Beroende på hur stor skillnad rent ekonomiskt ni har kan du, med hänsyn till rättsfallet NJA 2013 s.955, behöva betala ett underhåll till din dotter. Det är alltså inte din dotters mammas levnadskostnader du i så fall blir skyldig att betala för, utan underhållsbidraget skulle i så fall ha att göra med att din dotter ska kunna leva med ungefär samma ekonomiska villkor oberoende av om hon bor hos dig eller sin mamma.

Du skriver dock att du redan betalar 4 500 kr i månaden för att täcka vissa kostnader för din dotter. Skulle du vara skyldig att betala underhållsbidrag kan det mycket riktigt vara så att du redan uppfyller detta med dessa betalningar.

Underhåll till din ex-fru
Regler om underhåll efter äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln här är att makarna efter skilsmässa ska svara för sin egen försörjning (6 kap. 7§ 1 stycket ÄktB). Det finns dock vissa möjligheter till undantag till detta. För det första kan en make behöva betala underhåll till sin före detta make under en övergångsperiod, för att en make med sämre ekonomi exempelvis ska skaffa jobb (6 kap. 7§ 2 stycket ÄktB). Att detta skulle vara aktuellt efter fem år tycker jag känns orimligt - man brukar säga att underhåll för en omställningsperiod inte bör gå utöver fyra år.

Den möjligheten man har till underhåll för längre tid gäller främst vid ett långt äktenskap där den ene maken har arbetat i hemmet (6 kap. 7§ 3 stycket ÄktB). Huruvida så är fallet eller inte i ert fall vet jag inte, men ingenting du skriver tyder på att detta blir aktuellt. Det är alltså ganska liten risk att du skulle behöva betala underhåll till din ex-fru enligt min bedömning.

Sammanfattning
Huruvida du har en rättslig skyldighet att betala underhållsbidrag är sammanfattningsvis svårt att säga utan mer kunskap om hur er ekonomiska situation ser ut. Min bedömning är dock att risken för att du skulle behöva betala underhåll till din ex-fru är liten. Huruvida du redan uppfyller en eventuell underhållsskyldighet till din dotter genom de 4 500 kr du betalar varje månad är oklart. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att reda ut det här bättre med hänsyn till hur just er situation ser ut. Du kan boka tid hos Lawlines jurister här.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82785)