Ska jag bestrida eller betala min parkeringsbot?

Hej!

Jag parkerade för länge med SMS park app 8.45-ca 11:30 istället för 11:25 som jag angivit som planerad sluttid vid Flottsbro skidbacke i Huddinge . Jag förstod inte hur appen fungerade utan trodde att jag skulle avsluta parkeringen om jag drog över parkeringstiden något. En P-vakt hann dock utfärda en bot 11:24-11:30 ej erlagd parkering. Jag har skrivt och bestridit med motivering att man måste få stå några minuter för i eller urlastning och att jag inte förstod hur SMS appen fungerade, dvsjag trodde att man kunde avsluta parkeringen i realtid.

Dessutom var parkering erlagt till 11.25 i alla fall inte från 11:24 som angivits av kontrollvakten

Vad kan jag göra mer bestrida eller betala?

Med vänlig hälsning Anders Blomqvist

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

"Förstod inte appen"

Det framgår av din fråga att ett av skälen du angav för ditt bestridande var att du inte förstod hur SMS-appen fungerade. Enligt praxis har emellertid den som parkerar ett fordon ett långtgående ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering på platsen är uppfyllda. Därmed torde det ha ingått i ditt ansvar att ta reda på hur appen fungerade.

"6 minuter sen/några minuter för i eller urlastning"

Det finns ingen lagstadgad skyldigheter för parkeringsvakter att vänta med att utfärda en parkeringsbot, vare sig det gäller sex minuter eller mer. Av praktiska skäl har det dock tillkommit rutiner för parkeringsvakter enligt vilka de i vanliga fall ska vänta några minuter innan en p-bot skrivs.

Jag är därför tveksam till att du kommer att nå framgång i en eventuell domstolsprocess. Av den anledningen kan det ligga i ditt intresse att betala boten. Om du fortfarande anser att du inte ska betala boten kan du givetvis fortsätta bestrida boten. Observera att parkeringsområdet har betydelse vid bestridande av en bot, eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken var privat eller allmänt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo