FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB23/04/2018

Ska jag behöva tåla skällsord?

Hej!

Jag har en granne som vid ett flertal tillfällen skrikit "djävla idiot" till mig. Han är helt omöjlig att kommunicera med på mänskligt sätt.

Nu har hans son som är i 10 -12 års åldern börjat att med hjälp av sina kompisar säga "hej idioten" när de passerat mig.

Jag har skrivit och påtalat problemet till grannen eftersom samtal är uteslutet.

Har jag anledning att acceptera ett sådant förfarande. Hur kan jag på bästa sätt komma till rätta med det eller i värsta fall beivra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du inte behöva acceptera att bli kallad "idiot" av dina grannar eller deras kompisar, det är inte ett beteende som är godtagbart mot andra människor.

Förolämpning
I brottsbalkens 5 kap. 3 § stadgas brottet förolämpning, vilket kan bli aktuellt om en person kränker eller sårar en person på ett sätt där de kränkande uppgifterna riktas direkt till den person som utsätts för kränkningar och uppgifterna är ägnade att kränka personen på något sätt. I detta stadgande inräknas bland annat skällsord, vilket gör att dina grannars handlingar skulle kunna räknas som brott. Det är dock osäkert om "djävla idiot" och "hej idioten" är tillräckligt för att fälla personerna till straffrättsligt ansvar, men det skulle kunna vara ett alternativ att tala med polisen och ingenting annat fungerar.

Ofredande
I brottsbalkens 4 kap. 7 § stadgas även brottet ofredande, som också kan tänkas bli aktuellt. Ofredande innebär att någon utsätter en annan person för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende som kränker den utsattes frid på ett märkbart sätt, vilket grannarnas skällsord och de upprepade beteendena annars skulle kunna räknas som. Det du i så fall får argumentera för är att du känner att du personligen påverkas av dessa skällsord kopplat till din frid till person och i hemmet.

Det allra bästa hade förstås varit om du hade kunnat tala med grannen och förklara att deras beteende inte är okej och reda ut vad det är som ligger bakom förfarandet, så att ni kan gå vidare och släppa dessa kränkningar.

Lycka till och hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare