FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/04/2018

Ska jag behöva swisha brottsoffret betalning för böter och ersättning ytterligare en gång?

Hej. Jag blev dömd för egenmäktigt förfarande när jag cyklade på någon annans cykel. Jag blev dömd till böter och ersättning av cykel (skadestånd eller vad det är). Beloppet att betala för ersättningen för cykeln och bötern kom i samma faktura. Jag betalade.

Nu får jag ett facebookmeddelande av cykelns ägare som skrev såhär:

"Hej, du kan swisha 2500kr (skadeståndet) till telefonnummer xxx. Tack"

Så går det väl inte till? Han ska väl ha dem pengarna utbetalat från polis eller annan myndighet?

Tack för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brott och påföljder regleras i brottsbalken (BrB).

I 25 kap. 7 § BrB anges att böter tillfaller staten, vilket innebär att det du betalar i böter inte ska gå till cykelns ägare eller den som utsatts för brottet, utan till staten. Själva bötern ska du alltså inte betala till cykelägaren.

Jag utgår från att den ersättning du talar om är en form av skadeståndsersättning för den skada som det egenmäktiga förfarandet har inneburit för cykelns ägare. Normalt brukar brottsoffret, som i det här fallet utgörs av cykelägaren, kontaktas och få hjälp av Kronofogden som frågar om brottsoffret vill ha hjälp att driva in skadeståndet. I detta fall skickar kronofogden en faktura där du ska betala skulden inom den tid som anges i fakturan.

Som det framstår av din beskrivning har dock fakturan avsett såväl böter som skadeståndsersättningen. I det fall det är detta som avses, och du redan har betalat denna summa, ska du inte behöva betala denna summa ytterligare en gång i form av skadestånd. Eftersom jag inte kan se uppgifterna eller vad som gäller i ditt specifika fall kan jag dock inte med säkerhet säga vad som ska gälla för just dig.

Det enklaste för dig om du är osäker är att antingen kontakta ansvarig person för ärendet i första hand och fråga vad som gäller, eller i annat fall invänta fakturan som ska komma från Kronofogden (om det skulle vara så att skadeståndet inte skulle vara betalat). Om du har fler frågor kan du titta närmre på denna sida: https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/regressverksamhet/om-du-har-domts-att-betala-skadestand eller ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo