Ska jag anmäla brott?

2019-12-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej:Någon har hotat att döda min son via mejl. Varken han eller han mor känner till det.Jag vet inte om jag ska polisanmäla då oftast leder inget till något och man gör saken värre oftast.så här ser mejlen ut:Större cp barn har ja inte mött ärligt löägg ner eller så skjuter jAG DIN RUTTNA son HUR ska du ha det??????Jag behöver råd
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Nedan hänvisas till Brottsbalken (BrB) och dess regler om olaga hot. Lagen hittar du här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700 . Det brott som jag hävdar kan aktualiseras i denna situation är olaga hot, se 4 kap. 5 § BrB.

Det finns inget reglerat i lag som gör dig skyldig till att anmäla brottet till polisen, jfr. 4 kap. 10 § och 23 kap. 6 § BrB. Det är svårt för mig att avgöra huruvida du bör polisanmäla hotet eller inte. Min personliga uppfattning är dock att brott bör anmälas till polisen. Då får polisen möjlighet att göra sitt jobb - d.v.s utreda brottet. Likaså ska tilläggas att olaga hot är ett allvarligt brott och bör tas på allvar. Om ingen polisanmälan görs kan inte polisen hjälpa dig och din son. Jag vill undvika att uttala mig om en ev. polisutredning kommer att leda till åtal eller inte, då jag har för lite information att utgå ifrån.

Jag vill även råda dig till att, om du känner att du är i behov av ytterligare stöd, kontakta Brottsofferjouren. Deras hemsida, där du kan läsa om vilka de är och vad de arbetar med, hittar du här: https://www.brottsofferjouren.se/startsida/ .

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2320)
2020-04-05 När föreligger ett straffbart förstadium till brott?
2020-04-05 Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

Alla besvarade frågor (78734)