Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?

Hej! Min man har gått bort den17/3.Är det rätt att man ska räkna min lön den 27/3 och mina skattepengar i juni månad in i bouppteckning?Och jag har lån och faktura som ska betala. Kan jag lämna mina fakturor ock lån till bouppteckning under tiden till jag för lön den 27/4?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Först av allt vill jag beklaga din förlust.

Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:

- Ska din lön från den 27/3 ingå i bouppteckningen?

- Ska den skatteåterbäring som du får i juni ingå i bouppteckningen?

Du skriver även att du har lån och fakturor att betala, men jag har lite svårt att förstå din fråga i den delen. Jag kommer därför att svara mer allmänt på hur du ska hantera lånen och fakturorna i bouppteckningen.

I mitt svar till dig kommer jag att hänvisa till ärvdabalken (ÄB).


Lönen och skatteåterbäringen ska inte ingå i bouppteckningen

Det är datumet då din man avled som avgör vad som ska ingå i bouppteckningen efter honom. Bouppteckningen ska visa de tillgångar och skulder som du och din man hade den 17/3 (20 kap. 4 § första och andra stycket ÄB). Har det skett förändringar av tillgångarna och skulderna efter den 17/3 ska de inte räknas med i bouppteckningen.

Detta innebär att din lön från den 27/3 inte ska räknas med i bouppteckningen, eftersom du inte hade fått den än när din man avled. Din kommande skatteåterbäring i juni ska inte heller räknas med av samma anledning.


Skuldernas belopp på dagen då din man dog ska ingå

För lånen och fakturorna gäller samma sak som för din lön och skatteåterbäring. Lånens storlek den 17/3 ska räknas med. De skulder som du hade genom fakturor den dagen ska också ingå.

Har lånens belopp ökat eller minskat efter den 17/3 ska du inte ta någon hänsyn till den förändringen i bouppteckningen. Har du betalat fakturor eller fått ytterligare fakturor efter den 17/3 ska du inte räkna med det i bouppteckningen heller.


Sammanfattning

Den lön som du fick den 27/3 ska inte räknas med i bouppteckningen, eftersom det bara är tillgångar som fanns när din man dog den 17/3 som ska ingå. Den skatteåterbäring som du får i juni ska därför inte heller räknas med i bouppteckningen.

Jag förstod inte riktigt din fråga om lånen och fakturorna, men i bouppteckningen ska du hantera dina skulder på samma sätt som tillgångarna. Därför ska du räkna med lånens storlek den 17/3 och de fakturor som du hade den dagen. Har skulderna förändrats på något sätt efter den 17/3 ska du inte ta hänsyn till det i bouppteckningen.

Du kan läsa mer om bouppteckningar på Efterlevandeguiden. Där finns det också en checklista med saker som du kan behöva tänka på efter din mans bortgång.

Avslutningsvis hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000