Ska hyra betalas ur dödsboet?

FRÅGA
Min och min brors far har gått bort den 31 oktober. Innan dess finns det två hyror som han missat att betala, augusti och november. Ska dessa in i bouppteckningen och vi måste betala ur dödsboet när bouppteckningen är klar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om bouppteckning finns i ärvdabalken, som jag fortsättningsvis kommer att benämna som "ÄB".

När en person avlider så övergår dennes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. I ert fall ska alltså dödsboet förvaltas av bl.a. dig och din bror. Att förvalta ett dödsbo innebär att se till att de nödvändiga kostnaderna betalas, såsom exempelvis hyra. Detta ska göras fram tills att dödsboet avvecklas. De förfallna hyrorna ska alltså betalas ur dödsboet (18 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas detta besvarade din frågan, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?