Ska hyra betalas ur dödsboet?

Min och min brors far har gått bort den 31 oktober. Innan dess finns det två hyror som han missat att betala, augusti och november. Ska dessa in i bouppteckningen och vi måste betala ur dödsboet när bouppteckningen är klar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om bouppteckning finns i ärvdabalken, som jag fortsättningsvis kommer att benämna som "ÄB".

När en person avlider så övergår dennes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans. Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. I ert fall ska alltså dödsboet förvaltas av bl.a. dig och din bror. Att förvalta ett dödsbo innebär att se till att de nödvändiga kostnaderna betalas, såsom exempelvis hyra. Detta ska göras fram tills att dödsboet avvecklas. De förfallna hyrorna ska alltså betalas ur dödsboet (18 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas detta besvarade din frågan, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000