FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt18/06/2020

Ska hyresgästen betala hyresvärden för skador uppkomna i hyreslägenhet?

Min flickvän hyrde en lägenhet i andrahand och hyresvärden försökte lura henne på pengar så det blev en tvist och hon flyttade ut. På besiktningen Följde jag med och hyresvärden säger muntligt att lägenheten var godkänd och sen ville han prata pengar och han hotade henne att om inte hon betalade så skulle han förstöra hennes rykte så vi lämnade då han redan godkänt lägenheten muntligt. Nu snart två månader senare får vi ett brev från hyresvärden att det var repor i golvet och yrkade skadeersättning för 12000kr. Jag vet att golvet inte hade repor och att han bara gör så för att få henne att betala men måste hon betala dom pengarna ändå?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, det finns goda förutsättningar för din flickvän att motsätta sig betalningen.

Enligt Jordabalken 12 kap 24 § (här) gäller att hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som uppkommer under hyrestiden. Det innebär att hyresgästen är ersättningsskyldig för de ekonomiska skador hyresvärden lidit. Här är viktigt att beakta att det är hyresvärden som bär bevisbördan för att det är hyresgästen som orsakat skadan. Detta gäller såväl för andrahandsuthyrning som förstahandsuthyrning.

Det är alltså den som påstår att en skada har uppkommit som ska bevisa sitt påstående. Det betyder alltså att din flickväns hyresvärd måste bevisa att den är din flickvän som orsakat reporna i golvet för att kunna kräva henne på ersättning. I dessa fall är det ju såklart ofta väldigt svårt för hyresvärden att bevisa sådana saker, det brukar därför räcka med att hyresvärden bevisar att skadorna inte fanns vid hyresgästens inflytt, men att de fanns vid utflytt.

I ert fall har ju dock hyresvärden dessutom godkänt en besiktning, till vilket du är vittne. Detta är en omständighet som talar för att din flickvän inte ska ersätta hyresvärden. Vidare kan sägas att hyresvärden, för att vinna en sådan tvist, bör ha dokumenterat hur lägenheten såg ut innan inflytt och efter utflytt, via t.ex. ett besiktningsprotokoll.

Jag rekommenderar er att motsätta er betalningen till fullo och hänvisa din flickväns hyresvärd till tingsrätten om han önskar tvista om beloppet. Bevisläget för honom är tufft och det är otroligt att han går vidare med saken, då en tvist i rätten kan vara kostsam i sig.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?