Ska gåvor till England beskattas?

2019-11-30 i Gåvoskatt
FRÅGA
Vår dotter är sedan 4 år bosatt i England, arbetar och är skatteskriven där. Nu ska hon köpa en lägenhet och vi tänker som gåva skicka över ca 500.000 pund. Måste hon betala gåvoskatt i England på detta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Till er fråga blir dels inkomstskattelagen (IL), dels engelsk rätt tillämpligt.

Jag antar att ni som ställde frågan och därmed är de som ska skicka över gåvan till England, är bosatta i Sverige. I så fall är ni obegränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3 kap. 3 § första punkten IL. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla inkomster som en obegränsat skattskyldig person får både från Sverige och från utlandet beskattas i Sverige enligt 3 kap. 8 § IL.

Er dotter däremot är bosatt sedan fyra år tillbaka i England, och hon kan fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § tredje punkten IL, där det står att man fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige om man har väsentlig anknytning till Sverige samt om man tidigare har varit bosatt här. Enligt 3 kap. 7 § första stycket IL skulle er dotter anses kunna ha väsentlig anknytning till Sverige om hon till exempel är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige länge och har sin familj i Sverige. Vidare anses man ha väsentlig anknytning till Sverige i fem år från den dag man har rest från Sverige, om man inte kan bevisa att en sådan anknytning inte finns enligt 3 kap. 7 § andra stycket IL.

Enligt min uppfattning skulle er dotter därmed fortfarande ha väsentlig anknytning till Sverige och i och med det vara obegränsat skattskyldig i Sverige, då hon bara har varit bosatt i England i fyra år. Det är dock fullt möjligt att vara skattskyldig både i Sverige och i England.

Angående gåvoskatt är ni kanske medvetna om att det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § IL. Oavsett om er dotter är obegränsat skattskyldig eller inte, ska inte er dotter beskattas för gåvan i Sverige. Det finns inte heller någon gräns över hur stor gåvan ska vara för att det ska skattefritt i Sverige.

I England är det dock enligt min uppfattning annorlunda. Först och främst är det värt att klargöra att eftersom England är en del av Storbritannien, är det Storbritanniens lagstiftning som blir relevant här. Just specifikt hur lagstiftningen i Storbritannien ser ut för gåvoskatt kan jag tyvärr inte svara på, men på regeringen för Storbritanniens hemsida framgår det såsom jag förstår, att gåvor som överstiger ett värde på över 3 000 pund ska beskattas (se här).

Såsom jag förstår kommer er gåva på cirka 500 000 pund alltså att beskattas i Storbritannien. Exakt hur mycket som ska beskattas och mer specifikt hur beskattningen går till kan jag tyvärr inte svara på, så jag skulle i så fall rekommendera att ni hör av er till skattemyndigheten i Storbritannien (HM Revenue & Customs) om ni har sådana funderingar.

Jag hoppas att ni fick ett svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (261)
2020-02-25 Hur beskattas gåva av jordbruksenhet?
2020-02-08 Måste man betala gåvoskatt i Sverige?
2020-01-31 Skattefri ersättning för revyteater?
2020-01-28 Kan jag ge bort ett hus utan att behöva skatta?

Alla besvarade frågor (77448)