Ska gåva från föräldrar ingå i bodelning?

2015-03-19 i Bodelning
FRÅGA
Min sambo & jag ska sära på oss & min fråga handlar om möbler & husgeråd. Jag vet ju att allt som köpts in under tiden vi varit tillsammans ska delas lika på & att det kvittar vem som betalt vad av det.Det vi hade med oss in i boet när vi flyttade ihop är var & ens.Men hur är det med möbler som jag fått som gåva av tex mina föräldrar under tiden vi har bott ihop?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av sambolagen (här) 4 § (här) framgår att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret/förbehållet att egendomen skall vara mottagarens (din) enskilda egendom, inte ska utgöra samboegendom och därmed inte ingå i bodelningen.

Finns inget sådant villkor eller förbehåll kvarstår frågan om bohaget/möbeln i fråga kan anses förvärvad för gemensam användning enligt sambolagen 3§ (här) och därför bli föremål för bodelning. Frågan är något osäker men i förarbetena till sambolagen har det framgått att förvärv som du som sambo gör genom arv eller testamente ”mera sällan” kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk och därmed INTE skall ingå vid bodelningen, men att förvärv genom GÅVA (som i detta fall) troligtvis skulle resultera i att det anses vara förvärvat för gemensamt bruk och därmed skall ingå vid bodelningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81688)