FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/03/2015

Ska gåva från föräldrar ingå i bodelning?

Min sambo & jag ska sära på oss & min fråga handlar om möbler & husgeråd.

Jag vet ju att allt som köpts in under tiden vi varit tillsammans ska delas lika på & att det kvittar vem som betalt vad av det.

Det vi hade med oss in i boet när vi flyttade ihop är var & ens.

Men hur är det med möbler som jag fått som gåva av tex mina föräldrar under tiden vi har bott ihop?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) 4 § (https://lagen.nu/2003:376#P4S1) framgår att egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret/förbehållet att egendomen skall vara mottagarens (din) enskilda egendom, inte ska utgöra samboegendom och därmed inte ingå i bodelningen.

Finns inget sådant villkor eller förbehåll kvarstår frågan om bohaget/möbeln i fråga kan anses förvärvad för gemensam användning enligt sambolagen 3§ (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) och därför bli föremål för bodelning. Frågan är något osäker men i förarbetena till sambolagen har det framgått att förvärv som du som sambo gör genom arv eller testamente ”mera sällan” kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk och därmed INTE skall ingå vid bodelningen, men att förvärv genom GÅVA (som i detta fall) troligtvis skulle resultera i att det anses vara förvärvat för gemensamt bruk och därmed skall ingå vid bodelningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica KnechtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000