Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?

2020-07-29 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en dotter som flyttade från vårat gemensamma boende innan hon var 18 år fyllda och nu kräver hon mig på underhållsbidrag stämmer det att jag då är skyldig att betala underhåll till henne? Hon hade möjlighet att bo hos mig 500 meter från skolan men hon valde själv att flytta 1 mil ifrån mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Föräldrars skyldigheter till sina barn regleras i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Enligt lagen är föräldrar ansvariga för att tillgodose underhåll till barnet med hänsyn till vad som är skäligt med tanke på barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet till barnet upphör när barnet antingen fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går gymnasiet när denne är 18 år, tills dess att barnet avslutat gymnasiet. Dock kvarstår underhållsskyldigheten som längst ut tills dess att barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) En förälder ska om denne inte varaktigt bor tillsammans med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB)

Hur blir det när barnet flyttat hemifrån?

I händelse av att barnet väljer att flytta till eget boende innan dess att underhållsskyldigheten upphör ska fortfarande en samlad bedömning av föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga samt skäligheten sett till barnets behov göras. Detta betyder då inte nödvändigtvis att det blir ett högre underhåll som ska betalas till barnet. (7 kap. 1 § FB)

Sammanfattningsvis kan sägas att underhållsskyldigheten kvarstår men däremot är bedömningsgrunderna för storleken på underhållet detsamma.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1026)
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?
2021-02-21 Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?

Alla besvarade frågor (89751)