Ska fastighet tas upp i bouppteckning om köpekontraktet är undertecknat men ägarna inte tillträtt fastigheten?

FRÅGA
Jag har under hösten sålt min mammas hus med fullmakt och köpekontraktet undertecknades medans min mamma levde. Hon avled sedan innan de nya ägarna tog över fastigheten och min fråga är nu hur allt detta skall redovisas i bouppteckningen?Skall husets taxeringsvärde/marknasvärde tas upp som en tillgång på vanligt sätt tillsammans med den erlagda handpenningen? Skall jag ta upp slutlikviden i bouppteckningen fastän den erhölls efter det datum då mamma avled?Jag är den enda dödsbodelägaren, min far som avled för ett antal år hade en son sedan tidigare men han fick sin "laglott" vid min fars arvsskifte så han är väl inte inblandad i bouppteckningen för min mamma, eller hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningen görs utifrån tillgångarna din mor hade vid tidpunkten hon dog. Detta kan du utläsa ur kapitel 20 4§ Ärvdabalken. Eftersom köpekontraktet undertecknades medan hon fortfarande levde ska inte fastighetens marknadsvärde tas upp i bouppteckningen. Det din mor ägde vid sitt dödsfall var inte fastigheten utan det hon ägde var vederlaget för fastigheten. Det som ska tas upp i bouppteckningen är alltså köpeskillingen för fastigheten. Den delen av köpeskillingen som inte erhållits än är en tillgång i form av fordran. Detta gäller oberoende om köpekontraktet stadgar att äganderätten för fastigheten överförs vid tillträdesdagen. Detta fastställdes genom Högsta Domstolens dom i NJA 1995 s.183.

Vad gäller din fars son har han endast rätt till laglott från sina biologiska föräldrar. Han har alltså ingen rätt till arv från din mor såvida hon inte testamenterar egendom till honom.

Skulle du behöva mer hjälp i samband med bouppteckningen kan vi på Lawline hjälpa dig. Är du intresserad av detta kan du maila mig på eric.nilsson@lawline.se så skickar vi en offert.

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (872)
2019-08-21 Kolla om en person har fått ett arv
2019-08-21 Dödsbodelägare hör inte av sig
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?

Alla besvarade frågor (72228)