Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?

2020-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Min fru har fått ett avgångsvederlag som utbetalas inom 6 månader, nu vill hon skiljas för att slippa dela avgångsvederlag, är det ok
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med avgångsvederlaget vid en eventuell bodelning. När det kommer till frågor om bodelning är det huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig lag.

Bodelning

Huvudregeln är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Ingen av punkterna som listas i den nyss nämnda bestämmelsen är aktuella i detta fall. Eftersom jag inte har fått någon information om att äktenskapsförord finns registrerat hos Skatteverket utgår jag ifrån att ett sådant inte föreligger i detta fall. Med det skrivet så pekar det mycket på att avgångsvederlaget är giftorättsgods och således ska det ingå i bodelningen.

Om en make behöver få behålla sin egendom eller viss del därav för att trygga sin framtida försörjning medan den andra maken har goda utsikter att kunna försörja sig själv utan att erhålla denna egendom, kan det däremot kunna utgöra skäl att frångå en likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). Denna regel tillämpas dock restriktivt. Här behöver jag även mer information om era ekonomiska förhållanden för att kunna nu fram till en lämplig slutsats huruvida avgångsvederlaget kan undantas från bodelningen med avseende till denna undantagsregel.

Sammanfattning

Ifall inget äktenskapsförord stadgar vad som händer med (exempelvis) avgångsvederlaget eller andra ekonomiska tillgångar, ska det som huvudregel ingå i en eventuell bodelning.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?