Ska enskild egendom tas upp i bouppteckningen?

FRÅGA
Vi har ett registrerat äktenskapsförord som säger att alla tillgångar (pengar, fordon etc) ska vara var och ens privata. Min make har nu avlidit behöver jag då ta upp min privata egendom i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras dels i Ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om bouppteckning och dels i Äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskapsförord.

Äktenskapsförordets innebörd

Enligt 7 kap. 2 § ÄktB första punkten är enskild egendom sådan egendom som till följd av äktenskapsförord ska vara enskild. Att ni har ett äktenskapsförord som säger att alla tillgångar ska vara var och ens privata innebär att den egendom som var och en av er äger utgör enskild egendom. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer ingå i en bodelning. Om ni enbart äger enskild egendom kommer detta alltså leda till att det inte behöver ske någon bodelning (10 kap. 1 § ÄktB)

Vad som ska ingå i bouppteckningen

I bouppteckningen ska, eftersom ni var gifta, båda makarnas tillgångar och skulder antecknas och värderas, men var för sig. Det ska också särskilt anges att egendomen är enskild, samt grunden för att den är det. Grunden i ditt fall är äktenskapsförordet som ni upprättat, och detta kan med fördel bifogas till bouppteckningen (20 kap. 4 § första och andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga ska alltså även din enskilda egendom antecknas i bouppteckningen, men din och din makes egendom ska tas upp var för sig. Du ska särskilt ange att egendomen är enskild, och grunden för detta (äktenskapsförordet).


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96436)