FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/04/2020

Ska skuldavräkning göras på giftorättsgodset eller den enskild egendom?

Vid skilsmässa så är allt skrivet på den ene partnern, alla fordon, inköpta saker och vissa lån under åren ihop. Huset är hans enskilda egendom men det återstår stor skuld på den. Han har även en dubbelt så stor inkomst, påverkar något av ovanstående bodelningen? Hur räknar man detta?

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Om en make har både giftorättsgods och enskild egendom, uppkommer en komplikation vid skuldavräkning. Ska man avräkna skulden på giftorättsgods eller enskild egendom? Kan man ha samäganderätt till egendom trots att egendomen är skriven på en av makarna? Frågor av denna art regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur regleras makarnas äganderätt till egendom?

Huvudregeln är vardera maken äger sin egendom och har sina skulder. Äganderätt påverkas ej av om egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods. Men denna regel kan leda till otillfredsställande resultat för att anta att båda makarna arbetar och att de omväxlande bidrar till inköp för det gemensamma boet till exempel ena maken köper maten, medan den andra köper ett kylskåp. Det kan bli orättvis vid en äktenskapsskillnad, om den som köpt kylskåpet ensam få äganderätten, trots att båda makarna bidragit till utgifterna i samma grad. På grund av sådana situationer har lagberedningen föreslog att samäganderätt till bohag ska uppkomma. För att man ska kunna presumera att makarna äger tillsammans en egendom, så ska visa krav vara uppfyllda;

·Egendomen köpts för gemensamt bruk

·Båda makar förvärvsarbetar

·Båda makar hjälpts åt med gemensamma kostnader

Om man kan visa att dessa krav är uppfylld, så antas det att makarna äger tillsammans, om inte din make bevisar motsatsen. Detta gäller som sagt bara bohag.

När det gäller andra lösa saker (till exempel en bil eller en fastighet) kan samägande rätt också uppkomma trots att köpet av egendomen företagits i en av makarnas namn. I dessa fall antar man att det förelegat en överenskommelse mellan makarna om vissa krav kan uppfyllas. Dessa krav är;

·En av makarna har köpt egendomen i sitt namn men för parternas gemensamma bruk.

·Den andra maken har bidragit till förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott. Detta tillskott kan vara en gåva eller ett penninglån eller ett tillskott för att den andra maken vill ha samäganderätt till egendomen.

Hur går skuldavräkningen till?

I en bodelning ingår först och främst vardera makes giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är att skulden avräknas från makens giftorättsgods (11 kap 2 § första stycket ÄktB). Men om skulden tillhör enskild egendom så sker avräkning från makens enskilda egendom. Om skulden inte täcks av enskild egendom, avräkning sker på giftorättsgods (11 kap. 2§ andra stycket ÄktB).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att om makarna inte har enskild egendom och inga skulder, så spelar äganderätten inte någon roll. Men om endera maken har skulder eller enskild egendom så är det viktigt att visa samäganderätt. För att makens skulder dras från den makens giftorättsgods. Om makens skulder är större än dennes egendom så ingår inget från honom eller henne till bodelningen. Om den andra maken har egendom så delar den sin egendom med den andra. Eftersom din make har huset som enskild egendom och skulden tillhör det, kommer skuldavräkningen ske i först hand på huset, om huset inte räcker till, på hans giftorättsgods. När det gäller de andra egendom, om du kan visa att de kraven jag redovisade innan, presumeras du ha samäganderätt trots att de står på din makes namn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül DuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”