Ska en hyresvärd eller hyresgäst betala vattenskada?

2020-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ut en bostad, en villa. Min hyresgäster har orsakat en vattenskada genom en olyckshändelse där ett barn har stängt för avloppet i ett handfat och öppnat kranen fullt. Familjen upptäckte inte detta utan lämnade bostaden en stund. Trots att det blev en måttlig vattenskada måste allt i badrummet rivas enl. mitt försäkringsbolag. Jag har en villaförsäkring, familjen har en hemförsäkring. Min försäkring täcker en mindre del av kostnaden, men långtifrån allt. Familjen uppger att deras försäkring täcker min självkostnad på 3000:- . Har jag rätt att kräva att hyresgästerna står för åtm. en del av kostnaderna för att åtgärda skadorna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att dina hyresgäster orsakat en vattenskada och du undrar huruvida du som hyresvärd kan kräva viss betalning för att åtgärda skadorna.

En hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet (12 kap. 24 § JB). Eftersom hyresgästerna inte har orsakat vattenskadan avsiktligt blir frågan om de handlat oaktsamt. Föräldrarna kan med största sannolikhet anses ha varit vårdslösa genom att inte haft koll på sitt barn och/eller märkt av vattenskadan därefter. Värt att notera är dock att du som hyresvärd behöver bevisa att handlandet har varit oaktsamt för att få ersättning. Liksom ni har gjort är det en god idé att ha kontakt med era försäkringsbolag för att reda ut situationen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?