Ska en förälder som tjänar mer betala mer av barnens utgifter?

2019-05-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är skild sedan en tid från min fru. Vi har två barn på 9 och 11 år med delad vårdnad . Barnen bor varannan vecka hos mig. Min fråga handlar om hur man hanterar fördelningen av större utgifter för barnen. Barnen ska eventuellt på ett läger som kostar ca 3000 kr. Jag och min förre detta fru har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Jag tjänar ca 25 000 kr på per månad och mitt ex ca 57 000 kr. Jag får barnbidraget i sin helhet för båda barnen. Kan jag på något sätt hävda att mitt ex ska stå för en något större del av de större gemensamma utgifterna för barnen? Tacksam för svar. Hårt prövad pappa när det gäller ekonomin.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Föräldrar har en gemensam underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Vad föräldrarna tillsammans är skyldiga att svara för i underhåll av barnen kan variera. För att avgöra hur stor eller liten den gemensamma underhållsskyldigheten gentemot barnen ska vara ska man ta hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En grundläggande försörjning ska i första hand tillgodoses. Är föräldrarnas sammanlagda ekonomiska standard högre kan det även motivera att barnen ska ha en högre standard, vilket ökar föräldrarnas gemensamma underhållsskyldighet.

När det kommer till kostnaderna som följer av den gemensamma underhållsskyldigheten ska varje förälder bidra till dessa efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Det innebär att en förälder som har en större ekonomisk förmåga att bidra till underhållet ska bidra till det med mer än någon som inte har samma förmåga. Jag vågar inte göra en definitiv bedömning av er situation då jag inte känner till alla omständigheter. Utifrån de omständigheter jag har fått låter det dock som att din före detta fru skulle ha en förmåga att kunna bidra med mer till era barns underhåll. Har hon en större förmåga att göra det ska hon också göra det.

Det har även fastställts regler i praxis om situationer där barnen bor växelvis hos båda föräldrarna och den ena föräldern har större förmåga att bidra till underhållet, men inte gör det (NJA 2013 s. 955). I rättsfallet fastställdes att om en förälder med bättre ekonomisk förmåga försummar sin underhållsskyldighet kan rätten besluta att den föräldern ska utge underhållsbidrag till den andra föräldern (NJA 2013 s. 955 punkt 14 i domskäl). För att rätten ska besluta om underhållsbidrag i en sådan situation krävs dock att föräldern ska ha försummat sin underhållsskyldighet (NJA 2013 s. 955 punkt 11 i domskäl).

Jag skulle rekommendera att du börjar med att prata med din före detta fru om er gemensamma underhållsskyldighet och era olika ekonomiska förmågor att bidra till den. Det skulle antagligen vara lättast för er båda om ni lyckades komma överens på egen hand. Om ni inte lyckas komma fram till en lösning kan det dock också vara möjligt att få ett underhållsbidrag fastställt av tingsrätten. Då krävs emellertid att din före detta fru ska ha försummat sin underhållsskyldighet - och att ni alltså går igenom en process i tingsrätten - vilket ni kanske helst vill undvika, om möjligt.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86816)