Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Hej,om jag finns med som arvtagare i ett skrivet testamente skall jag vara med vid förättningen av testamentet?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att du menar förrättningen som görs vid bouppteckningen när du skriver förrättningen vid testamentet. Detta eftersom dödsboet går igenom testamentet och hur det påverkar utdelningen i dödsboet vid bouppteckningen.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning förrättas (ÄB 20 kap. 1 §). En bouppteckning innebär att dödsbodelägarna gör en genomgång (förrättning) av den avlidnes tillgångar och skulder. Även dokumentet som upprättas under detta möte kallas för bouppteckning.

Kallelse till bouppteckningsförrättningen

Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (ÄB 20 kap. 2 §). Dödsbodelägarna är både legala arvingar, dvs. de som har rätt att ärva enligt legalordningen i ÄB, och även de som ärver pga. testamente (ÄB 18 kap. 1 §).

Du ska därmed kallas till bouppteckningen och du har rätt att närvara vid förrättningen, eftersom du är dödsbodelägare.

Närvarande vid bouppteckningsförrättningen

Även om det finns regler om att samtliga dödsbodelägare måste få en kallelse, så finns det inga regler om att dödsbodelägarna faktiskt måste delta på bouppteckningsförrättningen.

Ifall du inte vill närvara vid bouppteckningsförrättningen så måste du däremot skriva under ett kallelsebevis och intyga att du är kallad till förrättningen, men att vi inte vill närvara (ÄB 20 kap. 3 § andra stycket).

Sammanfattning

Du ska bli kallad till bouppteckningsförrättningen eftersom du är dödsbodelägare. Du måste däremot inte närvara vid förrättningen om du inte vill detta, men då måste du skriva under ett kallelsebevis om att du har blivit kallad.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97711)