Ska egendom utomlands ingå i bodelning?

2020-09-15 i Bodelning
FRÅGA
Vid bodelning efter skilsmässa har maken/makan rätt till pengar placerade utomlands?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en bodelningen ska all egendom som är giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att all egendom utgör giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Endast det som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom ett villkor i testamente eller gåva ska undantas i bodelningen (7 kap 2 § ÄktB). Att egendomen finns utomlands har ingen betydelse.

Även om egendomen ses som giftorättsgods behöver den andra maken inte nödvändigtvis vara berättigade till dem. Detta beror giftorättsgodset delas lika mellan makarna först efter att varje make har avräknat så mycket från sitt giftorättsgods att det täcker hens skulder (11 kap 2 § ÄktB). Det är alltså först efter att denna så kallade skuldtäckning är gjord som man delar lika på egendomen.

Det korta svaret är alltså ja, även placeringar utomlands ska ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2718)
2021-01-27 Vad ska man ta upp i ett bodelningsavtal?
2021-01-27 Vem har rätt till lägenheten vid skilsmässa?
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?

Alla besvarade frågor (88540)