Ska egendom som har lämnats kvar på en tidigare adress räknas med som tillgång och lösöre i bouppteckningen?

Vad räknas som lösöre vid dödsfall?

Det som finns på den avlidnes adress endast eller det som lämnas kvar i förråd på tidigare adress för 4år sedan.... tror det är kvar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken.

Tillgångar och skulder i bouppteckningen

Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas i bouppteckningen, som de var vid dödsfallet (ärvdabalken 20 kap. 4 §). Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet som anger hur arvet efter den avlidne ska fördelas.

I den avlidnes tillgångar kan det ingå fast egendom så som fastigheter och lös egendom. Lösöre hör till kategorin lös egendom. Lösöre kan förenklat förklaras som fysiska saker som inte är fast egendom, t.ex. möbler, bilar, gräsklippare, elektronik, konst.

Med tillgångar menas sådan egendom som har eller brukar ha ett förmögenhetsvärde. Egendom som normalt inte har något ekonomiskt värde, t.ex. brev och dagböcker, behöver inte redovisas då de inte hade gett några pengar vid en försäljning.

Alla tillgångar ska tas upp i bouppteckningen oavsett om de är lösöre eller någon annan form av egendom, om tillgången har ett ekonomiskt värde. Det är alltså inte endast de tillgångar eller det lösöret som finns på den avlidnes aktuella adress som ska tas med i bouppteckningen, utan andra tillgångar ska också tas med. Det framgår inte av din fråga vad det finns för egendom i förrådet på den tidigare adressen och om sakerna har något värde, men det är högst troligt att någon av sakerna som har lämnats kvar har ett ekonomiskt värde. Om de har ett ekonomiskt värde ska de sakerna tas med i bouppteckningen.

För att sakerna i förrådet ska tas med i bouppteckningen krävs det dock att den avlidne fortfarande har äganderätten till sakerna som hade kvarlämnats i förrådet, och att de nya ägarna till förrådet inte har blivit ägare till sakerna istället.

Kvarlämnad egendom

Även om egendomen inte finns kvar på den avlidnes aktuella adress och att sakerna kvarlämnades i förrådet vid flytt, övergår inte äganderätten automatiskt till den nya ägaren som flyttat in på den avlidnes tidigare adress. Det är fortfarande den avlidne som äger egendomen som har kvarlämnats.

Äganderätten kan däremot övergå till de nya ägarna om den avlidne har sagt att den inte ville ha kvar sakerna i förrådet och att de nya ägarna fick behålla sakerna eller slänga egendomen.

Sammanfattning

Lösöre kan lite förenklat beskrivas som alla fysiska föremål som inte är fast egendom. Fast egendom sitter fast i bostaden eller är själva fastigheten. Exempel på lösöre är möbler, konst, bilar. Lösöre vid dödsfall skiljer sig inte åt vad lösöre generellt är, och lösöre är en av de tillgångar som ska tas upp vid bouppteckningen. Den avlidnes tillgångar ska tas upp oavsett var tillgångarna befinner sig. Det har ingen betydelse om tillgångarna befinner sig på en annan adress än den som den avlidne bodde på, utan alla tillgångar som har ett ekonomiskt värde ska tas upp. Om den avlidne har gett de nya ägarna på dennes tidigare adress tillåtelse att ta över egendomen i förrådet som kvarlämnades där, har inte den avlidne kvar sin äganderätt till sakerna och då är sakerna inte längre den avlidnes tillgångar. Beroende på sakernas värde i förrådet samt om den avlidne har överlåtit sin äganderätt, blir svaret olika för om tillgångarna ska tas upp i bouppteckningen. Jag kan därför tyvärr inte ge ett mer specifikt svar.

Hoppas du fick svar på din fråga ändå och i alla fall fick vägledning i din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”