Ska egendom i utlandet räknas in i bouppteckning?

FRÅGA
Min avlidne far har tillgångar i Malaysia och i Sverige Vid bouppteckning gäller alla hans tillgångar från bägge länderna ?El endast de i Sverige ?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Oavsett var den avlidna hade sitt hemvist är emellertid precis som du skriver, lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) tillämplig i denna situation.

Om den avlidna hade hemvist i Sverige ska boutredningen och bodelningen omfatta även boets egendom i utlandet enligt 2 kap 1 § IDL.

Av 2 kap. 5 § IDL framgår att boutredningen ska omfatta all egendom, även den i utlandet, när den avlidne var svensk medborgare men med hemvist i utlandet.

Detta innebär att svensk rätt ska tillämpas på den avlidnes samtliga tillgångar, oavsett om de befinner sig i utlandet eller i Sverige och oavsett om det rör sig om fast eller lös egendom. I bouppteckningen som skickas till Skatteverket ska därför samtliga tillgångar tas med.

Önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88254)