Ska egendom i utlandet räknas in i bouppteckning?

FRÅGA
Min avlidne far har tillgångar i Malaysia och i Sverige Vid bouppteckning gäller alla hans tillgångar från bägge länderna ?El endast de i Sverige ?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Oavsett var den avlidna hade sitt hemvist är emellertid precis som du skriver, lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) tillämplig i denna situation.

Om den avlidna hade hemvist i Sverige ska boutredningen och bodelningen omfatta även boets egendom i utlandet enligt 2 kap 1 § IDL.

Av 2 kap. 5 § IDL framgår att boutredningen ska omfatta all egendom, även den i utlandet, när den avlidne var svensk medborgare men med hemvist i utlandet.

Detta innebär att svensk rätt ska tillämpas på den avlidnes samtliga tillgångar, oavsett om de befinner sig i utlandet eller i Sverige och oavsett om det rör sig om fast eller lös egendom. I bouppteckningen som skickas till Skatteverket ska därför samtliga tillgångar tas med.

Önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll