Ska efterlevande makes individuella pensionssparande tas upp i dödsboet?

Hej, om min maka avlider. Skall då mitt individuella pensionssparande tas upp i dödsboet för att delas bland de som har arvsrätt.

Mvh Robert

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid händelsen av att din maka avlider så upprättas i första hand en bodelning enligt 9 Kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid bodelning är att all egendom som inte är enskild egendom ska vara giftorättsgods enligt 7 Kap 1§ ÄktB och därmed delas lika mellan makarna, 11 Kap 3§ ÄktB . Dock finns det vissa former av rättigheter som undantas från bodelning, pension är en av dessa rättigheter.

Som huvudregel tas rättigheter av personlig art som bl a pension inte med i en bodelning enligt 10 Kap 3§ ÄktB. Med anledning av en makes död ska inte rätten till pension som en efterlevande make har på grund av pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande inkluderas i en bodelning, 10 Kap 3§ 2 st ÄktB. Det nämns även i lagkommentar till paragrafen att vid bodelning med anledning av ena makens död inte ens undantagsvis finns möjlighet att dra in den efterlevande makens rätt till individuellt pensionssparande i bodelningen.

Sammanfattningsvis kan jag som svar på din fråga säga att vid händelse av din makas bortgång så tas inte ditt individuella pensionssparande upp i en eventuell bodelning, därav kan det inte heller hamna i dödsboet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000