Ska efterarvingar närvara vid bouppteckning?

FRÅGA
Min pappa dog nyligen. Han har tre barn och är gift med vår mamma. Vår mamma har ett barn sedan tidigare. Som jag har förstått det ärver då vi tre barn vår pappa när vår mamma dör och vi fyra barn till vår mamma ärver henne när hon dör.Är det då korrekt att det ska ske en bodelning och bouppteckning efter min pappa nu och att vi tre barn har rätt att närvara vid hans bouppteckning?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga sorgen efter din pappa.

Bouppteckning
Precis som du skriver ska normalt en bouppteckning göras då en person gått bort. En bouppteckning innebär att dödsbodelägarna gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder som sedan ligger till grund för bodelning och arvskifte. Den avlidnes efterlevande make skall alltid kallas till bouppteckningen. Även så kallade efterarvingar som ska ta del av arvet först efter att en arvtagare har avlidit ska kallas till bouppteckningen i enlighet med 20 kap 2§ ÄB (ärvdabalken).

Arv
När en person som avlider är gift vid sin bortgång ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken i enlighet med 3 kap 1§ ärvdabalken. Detta gäller förutsatt att den avlidne inte har några barn utanför äktenskapet, så kallade särkullbarn, som har rätt att få ut delar av sitt arv direkt. Jag utgår dock från att er pappa inte har några särkullbarn och hela kvarlåtenskapen efter honom kommer således att tillfalla er mamma i enlighet med bestämmelsen i 3 kap 1 § ÄB.

Ni helsyskon är sedan efterarvingar till er pappa och kommer att ärva honom först då er mamma också går bort. Efterarvet efter er pappa kommer då att beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassan som er mamma efterlämnar till hennes totalt 4 barn, se 3 kap 2§ 3 st ÄB.

Som nämndes inledningsvis ska ni efterarvingar - även om ni är dödsbodelägare i efterlevande makens bo - kallas till bouppteckningen eftersom bouppteckningen har betydelse för den proportionella delningen vid den efterlevandes död, se 20 kap 2§ ÄB.

Hoppas ni fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?