Ska det som jag köpt under äktenskapet ingå i en bodelning?

Hej! Enligt vårt äktenskapsförord så gäller att det som var och en ägde innan äktenskapet är enskild egendom, men vad gäller det som köps efter att vi blivit gifta? Ingår det jag köpt men som båda använder gemensamt i en bodelning ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om den egendom ni köpt efter att ni gift er ska ingå i en framtida bodelning. Så som jag tolkar din fråga har ni inte reglerat någonting kring framtida egendom i ert äktenskapsförord. Jag kommer därför i mitt svar utgå ifrån att ni inte har undantagit framtida egendom från bodelningen i ert äktenskapsförord. Det vill säga att ni inte specificerat i äktenskapsförordet att det som var och en av er köpt under äktenskapets gång ska ses som enskild egendom och inte ingå i en bodelning. För att besvara din fråga kommer jag att utgå ifrån reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförord

Det som makar äger innan och efter ett äktenskap ingås blir giftorättsgods om inte egendomen utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om egendomen ses som giftorättsgods så innebär det att den kommer ingå i en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär alltså att det som makar köper under sitt äktenskap ska som utgångspunkt ses som giftorättsgods och därmed ingå i en eventuell bodelning. Vill man inte att egendomen ska ingå i en bodelning kan man göra egendomen till enskild egendom. Det finns olika sätt att göra egendom enskild på, ett av sätten är att upprätta ett äktenskapsförord där man skriver in de tillgångar som man vill omvandla till enskild egendom (7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Äktenskapsförordet måste även uppfylla vissa krav för att vara formellt giltigt. Det krävs att äktenskapsförordet upprättas skriftligen, att det dateras och skrivs under av båda makarna samt att det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Har dessa krav uppfyllts så går egendomen från att vara giftorättsgods till att bli enskild egendom och därmed undantagen från en eventuell bodelning.

Genom äktenskapsförordet kan man även bestämma att all framtida egendom som var och en förvärvar i äktenskapet ska ses som enskild egendom. Om detta skrivs in i äktenskapsförordet så leder det till att all egendom ses som enskild. Detta innebär t.ex. att vid en skilsmässa så kommer var och en få behålla det de köpt under äktenskapets gång och att ingen bodelning behöver göras.

Egendomen behöver inte ingå i bodelningen om ni i äktenskapsförordet bestämmer att all egendom ska vara enskild egendom

Av din fråga så framgår det inte om ni i äktenskapsförordet har bestämt att all egendom som förvärvas under ert äktenskap ska vara enskild egendom. Om det inte står i äktenskapsförordet att all egendom ska vara enskild så är utgångspunkten att allt ni införskaffar under äktenskapets gång är giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB). Ni kan däremot göra all egendom till enskild egendom genom att skriva ett nytt äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). I äktenskapsförordet kan ni tydligt ange att all egendom ska vara enskild. Det är alltså genom äktenskapsförordet som ni kan undanta er egendom från bodelningen genom att göra den till enskild egendom. Om ni inte vill att all egendom i ert äktenskap ska vara enskild egendom kan ni även i äktenskapsförordet istället lista den egendom som ni vill ska vara enskild. Det som ni inte listar kommer isåfall att ses som giftorättsgods och ingå i en bodelning. Tänk också på att äktenskapsförordet måste följa specifika formkrav för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, det ska dateras och skrivas under av er båda och det ska registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller från den dagen då den lämnats in till Skatteverket.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Theodora CaratasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning