Ska den rikare föräldern betala mer när det kommer till barnen?

2018-10-09 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag har 2 barn som bor varannan vecka med mig och varannan vecka med deras pappa. Vi delar lika på alla kostnader som rör barnen. Min fråga är om han ska betala mer när det kommer till barnen då han har en lön på ca 40000kr/mån och jag har ca 26000kr/mån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kapitlet föräldrabalken.

Föräldrarna ska ansvara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att huvudregeln är att föräldrarna ska betala barnens kostnader var och en efter sin förmåga.

Eftersom ni inte bor tillsammans ska den av er som inte bor med barnen som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen (7 kap 2 § föräldrabalken). Det gäller även om föräldrarna har gemensam vårdnad. Om det är så att föräldrarna har gemensam vårdnad måste man avgöra hos vem av föräldrarna som barnen varaktigt är bosatta. Om barnen bor mer än 60 % av tiden hos den ena föräldern anses barnen vara varaktigt bosatta hos den föräldern.

Enligt din fråga framstår det som att barnen bor växelvis hos er, alltså 50 % hos dig och 50 % hos pappan. När barn bor växelvis hos föräldrarna är normalt ingen av dem skyldiga att betala underhållsbidrag eftersom barnen då inte anses vara varaktigt boende hos någon av dem. Dessutom anses föräldern då fullgöra sin underhållsskyldighet under den tid barnet bor hos föräldern.

Skulle det dock vara så att den ena föräldern har ett större ekonomiskt utrymme än den andre kan i vissa fall även vid växelvist boende den föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Detta slog Högsta domstolen (HD) fast i rättsfallet NJA 2013 s. 955. HD konstaterade att barnen ska ha en likadan ekonomisk standard som föräldrarna har även om föräldrarna bor isär. Barnen ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte skiljer sig för mycket från den standard som den förälder som har det bäst ekonomiskt har. Detta ska barnen ha rätt till även när de bor med den föräldern som har det sämre ställt ekonomiskt. Därför kom HD fram till att den rikare föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även vid växelvist boende för att barnen ska ha samma ekonomiska standard hos båda föräldrarna.

Om ni kan komma överens om att pappan ska betala underhållsbidrag för att han har bättre ekonomi kan ni välja att skriva ett avtal för att få ett bevis för överenskommelsen. På http://lawline.se/boka eller https://avtal2.lawline.se/ kan du kontakta Lawlines jurister för att få hjälp med upprättandet av ett avtal om underhållsbidrag.

Kommer ni inte överens kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Om inte heller det gör att ni kommer överens får du vända dig till tingsrätten för att få frågan prövad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Selma-Louise Boberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (760)
2019-03-19 Har min dotters mamma rätt till underhållsbidrag?
2019-03-18 Underhållsskyldighet för barn över 18 år
2019-03-18 Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?
2019-03-12 Barnbidrag vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (66955)