Ska den efterlevande makan vara med och dela på arvet?

2019-09-02 i Make
FRÅGA
Hej Min pappa dog i april ,det har gjorts en bouppteckning ,men nu ska vi försöka dela på det pengar som finns kvar i boet , min fråga är - min pappa var omgift har ett barn med makan som lever ännu ,och såfinns det särkullbarn 4 st ..om det finns 100.000kr hur ska det delas ? 50% till makan och 50% till särkullbarnen ? El ska det 50:000 delas på ytligare en del till makan och en en del till gemensamme barn rästen till särkullbarnen ?det är osämja i familjen jätte tråkigt ,makan vill inte dela arvet till oss särkull men det måste hon väl ? Ett särkullbarn vill ge sin del till makan men inte vi andra tyvärr ..Tack snälla för ev svar ..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så tillämpas ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. Jag kommer i mitt svar att utgå från att det inte finns något testamente upprättat.

Bodelning innan arvskifte

Eftersom din far var gift vid sin bortgång så ska det göras en bodelning innan ett arvskifte kan göras (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att din fars tillgångar ska adderas med hans makas och sedan delas lika mellan dem efter att eventuella skulder har dragits bort. Din fars andel efter bodelningen är det som därefter ska fördelas mellan er arvingar (23 kap. 1 § ÄB).

Hur ska arvet fördelas?

Du och dina fyra syskon kommer tillsammans att ärva eran far då ni är hans bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Har din fars efterlevande maka rätt att ärva?

Din fars efterlevande maka har ingen laglig rätt att ta arv men kommer däremot att få sitt barns andel av arvet (3 kap. 1 § ÄB). Hennes barn får därmed ut sin andel i form av ett s.k efterarv först efter att hon har gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Ni som i detta fallet är särkullbarn har rätt att ta ut er andel direkt om ni önskar detta (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Möjligheten finns också att göra ett arvsavstående till förmån för eran fars efterlevande maka vilket innebär att även ni får ut eran andel i form av ett efterarv först efter hennes bortgång (3 kap. 9 § ÄB). Var och en av er särkullbarn väljer alltså själva om ni vill ta ut er andel direkt eller göra ett arvsavstående.

För att förtydliga så kommer jag att använda mig av ditt exempel. Om din far efterlämnar 100.000 kr efter att en bodelning har gjorts så har du och dina syskon rätt till 20.000 kr var. Ni särkullbarn kan välja att få ut eran andel direkt medan det syskon som är barn till den efterlevande makan får ut sin andel i form av ett efterarv.

Stora prisbasbeloppsregeln

Det ska tilläggas att den efterlevande makan alltid har rätt att lämnas med ett belopp som motsvarar minst fyra gånger prisbasbeloppet (4 x 46.500 kr = 186.000 kr) efter en bodelning har gjorts (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att om din far hade 100.000 kr och hans maka 100.000 kr så har hon rätt att få sin egen del på 100.000 kr samt 86.000 kr av er fars del för att komma upp i detta. Ni arvingar får då invänta eran andel i form av ett efterarv utöver de 14.000 kr som återstår. Om den efterlevande makan vid er fars bortgång har mer än 186.000 kr i totala tillgångar blir denna regel alltså inte tillämplig.

Sammanfattning

Din fars och hans efterlevande makas tillgångar ska fördelas genom bodelning. Din fars andel kommer fördelas lika mellan dig och dina syskon. Ni som är särkullbarn har rätt att få ut eran del av arvet direkt medan syskonet som inte är särkullbarn får invänta sin del i form av ett efterarv. Den efterlevande makans del ska dock minst vara 186.000 kr innan arvet kan fördelas mellan er bröstarvingar.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (428)
2020-07-29 Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?
2020-07-28 makes arvsrätt
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn

Alla besvarade frågor (82649)