Ska bouppteckningen från tidigare avliden make bifogas till efterlevande makes bouppteckning?

FRÅGA
Min far dog 1975. Han och min mor var gifta, och har två barn, jag och min bror. I år gick mor bort. Behöver vi bouppteckningen efter får, för bouppteckning efter mor?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din bror är de enda barn din mor och far har, och att ni därför är både hans och hennes närmaste arvingar (Ärvdabalken 2:1). När din far dog så ärvde din mor hans egendom i egenskap av hans maka (ÄB 3:1). Du och din bror har dock rätt att ärva efter er far, men eftersom ni är deras gemensamma barn har ni rätt att ärva efter er far först nu när er mor gått bort. Ni är så kallade efterarvingar och huvudregeln är att ni ärver hälften av er mors kvarlåtenskap från er far (ÄB 3:2).

I en bouppteckning ska all information som kan ha betydelse för hur arvet ska skiftas tas upp. Bouppteckningen från er far har betydelse för hur er mors kvarlåtenskap ska fördelas – genom den kan efterarvingarnas rätt utläsas. Som sagt är hälftendelning huvudregeln, men det kan finnas omständigheter som gör att egendomen ska delas på annat sätt. Skatteverket rekommenderar att en kopia av tidigare avliden makes bouppteckning bifogas till bouppteckningen, just för att denna visar hur mycket ni har rätt att ärva efter er far. Länk till deras hemsida finns här.

Jag vill dock nämna att det i just ert fall, såsom jag tolkat situationen, inte har någon praktisk betydelse hur mycket er far lämnade efter sig till er. Du och din bror ärver ändå både er fars och er mors del av hennes kvarlåtenskap – det vill säga alltihop.

Hur mycket er far lämnade efter sig till er har dock betydelse för hur era andelar ser ut i er mors kvarlåtenskap. Er fars bouppteckning ska därför bifogas till er mors bouppteckning innan den skickas in till skatteverket för att andelarna ska kunna beräknas korrekt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1107)
2021-09-26 Faktura till avliden
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?

Alla besvarade frågor (95863)