FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/05/2018

Ska båda föräldrarna betala lika mycket för barnens uppehälle oavsett inkomst, efter skilsmässa?

Hej,

Ska båda föräldrarna betala lika mycket för barnens uppehälle oavsett inkomst, efter skilsmässa?

Min exmake har en halv miljon i månaden medan jag saknar inkomst eftersom jag är i uppbyggnadsfasen som egenföretagare.

Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Föräldrabalken 7 kap 1 § beskriver underhållsskyldighet på detta vis:

1 st. Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

2 st. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.


3 st. I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

Första stycket anger att er samlade förmåga att betala är avgörande för hur mycket barnet ska få. Tredje stycket anger sedan att var och en betalar sin del efter den egna förmågan. Din exmakes del att betala till barnets försörjning bli därmed större än din om du saknar inkomst. Har det uppstått problem med uträkningen kring hur mycket ni ska betala till barnet och hur stor del var och en av er ansvarar för, kan ni få hjälp med uträkningen hos försäkringskassan.

Lycka till!

Jennie NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?