FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte11/11/2021

Ska avliden makes syskon kallas till bouppteckning?

Min man har avlidet. Vi har inga barn. Både min man och jag har levande syskon och syskonbarn.

Ärver dessa?

Ska de kallas till bouppteckningsförrättning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga sorgen. För att hitta svar på din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Eftersom du inte nämner något om testamente antar jag att något sådant inte finns.

Arvsordning

I första hand är det barn och deras avkomlingar som ärver (2 kap. 1 § ÄB). Dessa tillhör vad man kallar för den första arvsklassen. Eftersom din man inte hade några barn så får vi gå vidare till den andra arvsklassen istället. Till den andra arvsklassen hör föräldrar och syskon till den avlidne. Det är i första hand föräldrarna som ärver (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Skulle det vara så att din man inte har några föräldrar i livet så kommer hans syskon istället att få ta del av arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Syskon har därför som huvudregel arvsrätt.

Eftersom det är din man som har avlidit så räknas du som efterlevande make enligt ärvdabalken. Som efterlevande make har du rätt till all kvarlåtenskap efter din man (3 kap. 1 § ÄB). Din mans syskon kommer ha rätt till sin del av arvet först efter det att du går bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Ska syskonen kallas till bouppteckning?

Den som ska kallas till bouppteckningen är dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). En dödsbodelägare kan vara efterlevande make, arvingar eller universella testamentstagare. Vad gäller din situation så kommer inte din mans syskon få ut sitt arv direkt, utan först efter det att du har gått bort. Däremot så ska de kallas till bouppteckningen (20 kap. 2 § första stycket ÄB).

Sammanfattningsvis så har syskon rätt till arv. I ditt fall så kommer din mans syskon ha rätt till efterarv. Din mans syskon ska även kallas till bouppteckningen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny.

Med vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare