Ska arbetsgivaren stå för felparkeringsavgift?

2017-06-14 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag fick nyligen en felparkeringsavgift när jag körde kommunens verksamhetsbil som bara körs i tjänsten. Arbetsgivaren vill att jag står för boten själv men jag vill såklart inte det. Har tittat på lag 1976:206 §4, där det står att det är ägaren som ansvarar för en felparkeringsavgift. Vad är det som gäller egentligen? Kan arbetsgivaren kräva mig på boten även fast den inte är adresserad till mig personligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En parkeringsbot är en personlig sanktion mot fordonets förare. Arbetsgivaren kan förvisso i egenskap av ägare till bilen bli ytterst betalningsansvarig för avgiften men det blir då en skattepliktig förmån för den anställde. Det är på grund av detta ovanligt att arbetsgivaren betalar böter för sina anställda eftersom de då måste förmånsbeskattas.

Att böter och offentligrättsliga sanktioner inte får dras av regleras i inkomstskattelagen (9 kap. 9 § IL). Detta medför att den anställde ju då inte heller har rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen om hen själv betalar avgiften.

Sammanfattningsvis får alltså du betala parkeringsavgiften själv eller så ska du förmånsbeskattas ifall istället din arbetsgivare betalar in boten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Inkomstskattelagen hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?