Sjukdom och Uppsägning

FRÅGA
Hej. Jag är visstidsanställd och vår chef hotar oss med att vi får sparken om vi blir sjuka. Får dom sparka mig om jag tex får feber o är hemma i några dagar? Sen undrar jag även. Det är så att dom har inget fackligt avtal och när jag skrev på kontraktet så står det bara visstidsanställning och från vilka datum. Dom sa att dom kunde sparka mig även om jag skrivit på kontrakt. Min fråga är eftersom att det antagligen är ett allmänt avtal hut lång är min uppsägningstid då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en arbetsgivare ska få säga upp dig krävs det saklig grund enligt 7 § LAS, när bedömningen om saklig grund föreligger ser man bland annat till om skälet för uppsägningen är väsentligt. Att vara hemma sjuk några dagar är inte en giltig uppsägningsgrund, inte tillräckligt väsentligt skäl. Om du väljer att inte dyka upp på arbetet flera dagar och inte meddelar arbetsgivaren att du är sjuk kan saken vara en annan men antar att du meddelat arbetsgivaren när du blivit sjuk. Din arbetsgivare kan alltså inte säga upp dig endast på den grunden.

Om din visstidsanställning löpt ut dvs. nått det slutliga datumet har de rätt att säga upp dig utan uppsägningstid och utan något särskilt skäl eller motivering. En allmän visstidsanställning går dock automatiskt över till en tillsvidare anställning om den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år under en fem-års period, se 5 § 2 st LAS.

För att din arbetsgivare ska få säga upp dig innan visstidsanställningen gått ut måste han/hon ha saklig grund till detta enligt 7 § LAS.Finns det saklig grund till uppsägning ska du ha minst en månads uppsägningstid men kan vara längre beroende på hur länge du arbetat för din arbetsgivare, se 11 § LAS. Har du som arbetstagare grovt åsidosatt dina åligganden kan du bli avskedad enligt 18 § LAS och har då inte rätt till någon uppsägningstid, det krävs dock mycket för att detta ska bli aktuellt.

Hoppas det löser dig!

Med Vänlig Hälsning,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82773)