FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/07/2017

Sjöfylleri straffskala

Vad är det troliga straffet för sjöfylleri 0.48 i utandningsluft vilket motsvarar ca 0.9 promille i blodet i båt över 15 knop för en person som är tidigare ostraffad?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Vad som allmänt gäller är följande:
Gränsen för sjöfylleri är en alkoholkoncentration som uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluft, se 20 kapitlet 4 § sjölagen. Straffskalan för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2012 s. 369 bestämt att normalstraffet för sjöfylleri är dagsböter.

Brottet kan även vara att anse som grovt och då istället klassas som grovt sjöfylleri som kan ge fängelse i högst 2 år, se 20 kapitlet 5 § sjölagen. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om:
1) gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
2) gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
3) den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
4) framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss.
Vid bedömningen om en gärningen ska bedömas som grovt sjöfylleri ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet göras.

Det är svårt att ge ett närmare svar på vilket straff som är det mest troliga i ert fall då en helhetsbedömning måste göras av de omständigheter som varit för handen, vilka alla inte framgår av er fråga. Att personen tidigare är ostraffad talar för att straffet stannar vid böter.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Mvh

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”