Sexuellt ofredande - påföljd och bevisning

Hej! Min fråga är ifall sexuellt ofredande kommer till domstol med bevisning i form av en documentation från jobbet. Tar domaren till hänsyn förklaringen till handlingen? Kan straffet t.ex sänkas vid en "bra förklaring" eller tar man inte till hänsyn personens förklaring till handlingen så mycket utan går endast på hur offret ser på det. Blir det en ord mot ord situation som tillslut blir ganska så meningslös eftersom det redan finns bevisning eller hur funkar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag svarar på din fråga i två delar. Först vad man tar hänsyn till vid bedömning av om brott har begåtts samt hur man bedömer straffet. Sedan tar jag upp lite om hur bevisvärderingen fungerar.

Bedömningen av brottet

Sexuellt ofredande är när någon blottar sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller om någon genom ord eller handlande ofredar någon på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (BrB 6:10 2st).

Exempel på handlingar som omfattas är kortvarig beröring av könsorgan/bröst. För att ett uttalande ska kunna utgöra sexuellt ofredande måste det ha en tydlig sexuell inriktning (Prop 2004/05:45 s 149). Självklart kan detta diskuteras djupare men din fråga verkar handla mer om hur man beaktar vad offret/gärningsmannen påstår i domstolen så jag lägger fokus på det istället.

Nyckeln för att förstå brottet ligger i begreppet "ägnat att". Begreppet innebär nämligen att det varken är gärningsmannens eller offrets uppfattning/motiv som avgör om handlingen kränkt personens sexuella integritet. Istället frågar man sig om agerandet typiskt sett kränker någons sexuella integritet. Gärningsmannens förklaring kan därför påverka domstolen om den skulle vara en förklaring till varför handlingen normalt sett inte borde kränka någons sexuella integritet. Detta gäller endast frågan om ett brott faktiskt begåtts eller inte. Jag kan tillägga att om gärningsmannen vid självaste utförandet av handlingen uttrycker sina syften med den så kan detta beaktas (NJA 2018 s. 443).

Som sagt gällde det ovan frågan om ett brott över huvud taget begåtts. När det kommer till straffet blir saker lite mer komplicerade. Väldigt många faktorer påverkar vilket straff någon får för ett visst brott. Grundkravet är att straffet ska sättas inom "straffskalan" för det brott som begåtts (BrB 29:1). För sexuellt ofredande är straffskalan böter eller fängelse upp till två år (BrB 6:10).

Jag kommer inte kunna säga allt som beaktas vid bedömningen av hur strängt ett straff ska vara men här är några av faktorerna som är särskilt relevanta vid sexuellt ofredande…

Generellt: Kränkningens allvar, gärningsmannens motiv/syfte (29:1 2st).

Försvårande: Utnyttjande av ställning (BrB 29:2 4p).

Förmildrande: Frivillig angivelse, risk att förlora jobbet (BrB 29:5).

Det är inte alltid som dessa faktorer faktiskt påverkar straffet. I många fall följer domstolarna tidigare domar och går då mer på den handling som gärningsmannen faktiskt utfört.

Så för att sammanfatta den första delen av frågan kan jag säga att man i vissa fall beaktar gärningsmannens eller offrets olika syn på händelsen men inte alltid. När det kommer till om ett brott har begåtts eller inte är deras syn av mindre vikt utan man gör en relativt "objektiv" bedömning.

Bevisvärdering

När det gäller bevisvärdering säger lagen, närmare bestämt rättegångsbalken (RB), inte mer än att domstolen är fri att bedöma vad som är bevisat och vad som inte är bevisat (RB 35:1). Består bevisningen enbart av vittnen är det alltså upp till domstolen att avgöra hur trovärdiga dessa vittnen är. Domstolen beaktar då såklart om flera vittnen säger samma sak eller om de avviker. Finns annan bevisning som stämmer överens med vad ett vittne säger ökar även detta vikten av vad vittnet säger. I domstolar råder även s.k. fri bevisföring vilket innebär att åklagaren/den tilltalade kan lägga fram vilka bevis de vill (med vissa undantag).

Det går därför inte riktigt att svara på om det blir en ord mot ord situation eller inte och inte heller vad en sådan slutar. Allt kan fungera som bevis och domstolen är väldigt fri i att värdera hur trovärdigt ett vittne är.

Avslutande ord

Jag hoppas att du fått någorlunda klarhet i din fråga. Den tar sikte på två av de svåraste områdena i en domstol - påföljdsvalet och bevisvärdering. Jag förstår om det uppstår följdfrågor och då är du varmt välkommen att även ställa dessa här till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”